Ống kính cuộc sống

Công viên lâu đời nhất thành phố

Thứ Hai, 01-08-2011, 14:48
Một buổi cắm trại của CLB Sao Bắc Đẩu thuộc HLHTL - TP Hồ Chí Minh.
Ðược hình thành vào đầu thế kỷ 19 với tên vườn Ông Thượng hay vườn "Bờ-rô". Sau năm 1975 mới có tên là Công viên văn hóa Tao Ðàn. Dây là công viên lâu đời đồng thời là lá phổi xanh lớn nhất nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Công viên rộng 10 ha với hàng trăm loại cây quý và những vườn hoa, tiểu cảnh đẹp. Công viên là nơi cho các nhà nghiên cứu thực vật, là nơi nghỉ ngơi giải trí và rèn luyện thân thể cho người lao động, nơi vui chơi, cắm trại cho thiếu nhi và các hoạt động cộng đồng...
Ðược hình thành vào đầu thế kỷ 19 với tên vườn Ông Thượng hay vườn "Bờ-rô". Sau năm 1975 mới có tên là Công viên văn hóa Tao Ðàn. Dây là công viên lâu đời đồng thời là lá phổi xanh lớn nhất nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Công viên rộng 10 ha với hàng trăm loại cây quý và những vườn hoa, tiểu cảnh đẹp. Công viên là nơi cho các nhà nghiên cứu thực vật, là nơi nghỉ ngơi giải trí và rèn luyện thân thể cho người lao động, nơi vui chơi, cắm trại cho thiếu nhi và các hoạt động cộng đồng...
Ảnh : Thanh Bình