Ống kính cuộc sống

Bệnh viện là nơi không khói thuốc

Thứ Năm, 24-11-2011, 13:15
Hút thuốc ngay khu vực phòng khám Bệnh viện nhân dân Gia Ðịnh.   
Theo Ðiều 16 Nghị định 45/2005/NÐ-CP ngày 6-4-2005 của Thủ tướng Chính phủ, hút thuốc lá trong bệnh viện bị phạt tiền từ 50 đến 100 nghìn đồng, bên trong các bệnh viện đều có dán và gắn nhiều bảng không hút thuốc lá. Tuy nhiên, hiện nay trong các bệnh viện vẫn còn nhiều người vô tư hút thuốc lá ngay tại những chỗ đông người như khu vực ngồi chờ khám bệnh, trước các phòng điều trị... Thiết nghĩ, cần thực hiện nghiêm việc không hút thuốc trong bệnh viện nhằm bảo vệ sức khỏe chính mình và mọi người chung quanh, để bệnh viện thật sự là nơi không khói thuốc.
Theo Ðiều 16 Nghị định 45/2005/NÐ-CP ngày 6-4-2005 của Thủ tướng Chính phủ, hút thuốc lá trong bệnh viện bị phạt tiền từ 50 đến 100 nghìn đồng, bên trong các bệnh viện đều có dán và gắn nhiều bảng không hút thuốc lá. Tuy nhiên, hiện nay trong các bệnh viện vẫn còn nhiều người vô tư hút thuốc lá ngay tại những chỗ đông người như khu vực ngồi chờ khám bệnh, trước các phòng điều trị... Thiết nghĩ, cần thực hiện nghiêm việc không hút thuốc trong bệnh viện nhằm bảo vệ sức khỏe chính mình và mọi người chung quanh, để bệnh viện thật sự là nơi không khói thuốc.