Ðầu trần đến trường

Thứ Tư, 18-05-2011, 08:24
Ðiều khiển xe gắn máy không mũ bảo hiểm.  
Quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển xe gắn máy trên tất cả tuyến đường đã có từ năm 2007. Tuy nhiên, với nhiều người, nhất là sinh viên thuộc làng Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thì dường như họ không quan tâm đến mấy. Do vậy, với đầu trần vẫn thản nhiên chở hai, chở ba phóng như bay trên đường phố. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã nhiều lần xử lý, tuyên truyền nhưng đâu lại vào đó, có thực hiện chăng  cũng chỉ đối phó mà thôi. Sao không đội mũ bảo hiểm trước khi lên xe, đúng là toàn chuyện lạ đời.
Quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển xe gắn máy trên tất cả tuyến đường đã có từ năm 2007. Tuy nhiên, với nhiều người, nhất là sinh viên thuộc làng Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh thì dường như họ không quan tâm đến mấy. Do vậy, với đầu trần vẫn thản nhiên chở hai, chở ba phóng như bay trên đường phố. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã nhiều lần xử lý, tuyên truyền nhưng đâu lại vào đó, có thực hiện chăng  cũng chỉ đối phó mà thôi. Sao không đội mũ bảo hiểm trước khi lên xe, đúng là toàn chuyện lạ đời.
Ảnh: Xuân Phú