Ðò ngang thiếu an toàn

Thứ Ba, 22-11-2011, 01:30
Ðò ngang đưa khách từ bến Tân Thuận, qua sông Sài Gòn đến bến An Lợi Ðông bằng ghe thô sơ mà không có phao cứu sinh hoặc
Hiện nay, tại một số bến đò ở TP Hồ Chí Minh thường xảy ra tình trạng đò ngang có áo phao nhưng cũ kỹ và treo vào lan can đò cho có, hoặc trên đò có trang bị áo phao nhưng rất ít so với số lượng người đi đò.

Khách đi cũng ít khi mặc áo phao theo quy định. Tình trạng này gây nguy hiểm cho tính mạng người đi đò khi tai nạn xảy ra, vì các đò ngang tại thành phố đều băng qua các sông lớn, nước chảy xiết. Thiết nghĩ, vì sự an toàn của chính mình, mọi hành khách đi đò cần mặc áo phao đúng quy định, đồng thời các chủ đò cần trang bị đầy đủ áo phao, nhắc nhở người đi đò mặc mỗi khi sang sông.