Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thứ Năm, 28-01-2021, 02:19

Việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị T.Ư 6, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. 

Sức khỏe nhân dân được cải thiện rõ rệt, tuổi thọ trung bình và đời sống của người dân ngày càng được tăng lên, năm 2020 ước đạt 73,7 tuổi, tăng so năm 2015 (73,3 tuổi). Số giường bệnh trên 10 nghìn dân ước đạt 28 giường vào năm 2020, vượt mục tiêu đề ra (26,5 giường). Hệ thống y tế dự phòng các cấp và mạng lưới y tế cơ sở được tiếp tục củng cố và phát triển; đã từng bước kiểm soát được dịch Covid-19, không để lây lan trên diện rộng. Thành công trong việc khống chế dịch đã được thế giới đánh giá cao. Tỷ lệ bác sĩ trên 10 nghìn dân tăng từ 8,2 bác sĩ năm 2016 lên chín bác sĩ năm 2020. 

Chúng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, hướng đến mục tiêu đến năm 2025 có 10 bác sĩ/10 nghìn dân và 30 giường bệnh/10 nghìn dân; hơn 90% dân số được quản lý, theo dõi và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt hơn 80%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Để đạt được các mục tiêu nêu trên, chúng tôi mong muốn Đại hội XIII tiếp tục quan tâm các giải pháp để phát triển bệnh viện vệ tinh, hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trên, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh. Đẩy mạnh xã hội hóa y tế, huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích hợp tác công - tư, đầu tư tư nhân, cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu; phát triển mô hình bác sĩ gia đình. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ số trong khám, chữa bệnh, liên thông công nhận kết quả khám, xét nghiệm, có hệ thống sổ theo dõi sức khỏe điện tử đến từng người dân. Cùng với đổi mới mạnh mẽ cơ chế tự chủ, tài chính y tế, cần có chính sách cụ thể để tăng cường đào tạo, luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh và giao tiếp với người nhà bệnh nhân. 

THÁI PHƯƠNG PHIÊN

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận