Phát triển tỉnh Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới

Thứ Hai, 31-08-2020, 18:22
Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 31-8, tại Thanh Hóa, Ban Kinh tế T.Ư phối hợp Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư dự, phát biểu tại hội nghị.

Học tập, quán triệt Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh được nghe  PGS, TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư trao đổi lý do ban hành, ý nghĩa của nghị quyết, trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 58, nhất là quan điểm, mục tiêu, chín nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết.

Báo cáo viên nhấn mạnh, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân có vai trò quyết định để thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Cán bộ, đảng viên đã nghiêm túc học tập, quán triệt lý nội dung nghị quyết cùng dự thảo chương trình hành động; tiếp tục viết thu hoạch và cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết thành những việc làm cụ thể của mỗi tập thể, cá nhân, góp phần xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới, sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kiểu mẫu của cả nước, có vai trò kết nối, tỏa lan, thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế - xã hội.

Phát triển tỉnh Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới -0
 Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư phát biểu tại hội nghị.

 Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư đánh giá cao sáng kiến của Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến, phát sóng trực tiếp việc quán triệt nội dung Nghị quyết trên truyền hình. 

Đặc biệt, Thanh Hóa đã xây dựng dự thảo chương trình hành động, thể hiện sự chủ động, nghiêm túc, tinh thần quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa sớm đưa nhanh Nghị quyết số 58 vào cuộc sống.

Đồng chí nhấn mạnh, toàn văn Nghị quyết  là kết tinh nỗ lực lớn trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thể hiện sự quân tâm sâu sát của T.Ư đối với tỉnh Thanh Hóa và  nghị quyết là dấu mốc quan trọng trên chặng đường xây dựng, phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với tỉnh Thanh Hóa, trước hết là thúc đẩy Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng nhanh, hình thành tứ giác phát triển: Thanh Hóa - Hà Nội - Hải Phòng -Quảng Ninh mà còn tạo ra kết nối Bắc Trung Bộ với tứ phát triển, kết nối Thanh Hóa với duyên hải Bắc Bộ, với Tây Bắc, thúc đẩy phát triển toàn bộ các tỉnh phía bắc, lan tỏa cho cả nước.

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh việc học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ là chương trình hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên mà quan trọng hơn nữa là tổ chức cho người dân cùng nghiên cứu, quán triệt, có nhận thức sâu sắc, thấm nhuần nội dung nghị quyết, nhất quán kim chỉ nam, tham gia giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền và cùng đồng hành, tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết, người dân được thụ hưởng thành tựu nghị quyết mang lại.

Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa đều có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58 nhưng cần có sự gắn kết với nhau, mục tiêu, nội dung nghị quyết phải được được cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể của từng cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đồng thuận hưởng ứng của nhân dân và yêu cầu đặt ra lúc này là đưa nhanh Nghị quyết 58 vào cuộc sống.

Đánh giá cao sự tham gia của các ban, bộ, ngành T.Ư thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các cơ quan T.Ư tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết và tin tưởng với bề dày truyền thống lịch sử, cách mạng, nền tảng văn hóa, bản lĩnh, cốt cách của con người Thanh Hóa cùng khát khát vọng, quyết tâm lớn của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, tỉnh Thanh Hóa sẽ phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ lúc sinh thời.

MAI LUẬN