Phấn đấu đạt hơn sáu triệu nông dân sản xuất có đăng ký

Thứ Năm, 16-01-2020, 11:09
Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 4 khóa VII.

NDĐT – Đó là một trong những chỉ tiêu về nhiệm vụ công tác Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân năm 2020, được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 4 khóa VII, diễn ra hôm nay, 16-1, tại Hà Nội.

Chủ trì Hội nghị, có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Các báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2019 vừa qua, tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp đạt khoảng 2,2%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 41,3 tỷ USD (tăng khoảng 3,5% so năm 2018).

Tuy nhiên, cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa đồng đều giữa các địa phương; nông nghiệp phát triển thiếu bền vững, năng suất lao động thấp. Ngành chăn nuôi có khả năng cạnh tranh thấp, giá thành sản xuất cao, dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi.

Trong bối cảnh đó, đã có 59/63 Hội Nông dân tỉnh, thành phố lập Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và xã. Các cấp Hội Nông dân ở địa phương đã tổ chức hơn gần 54 nghìn cuộc kiểm tra, giám sát. Qua đây, kịp thời phát hiện, thi hành kỷ luật nghiêm túc, đúng quy định một số cán bộ Hội vi phạm, ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm, chấn chỉnh thiếu sót.

Về công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, điểm sáng năm vừa qua là Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ IV - Vĩnh Long 2019 và Lễ tuyên dương Điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc về phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Các cấp Hội đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho gần chín nghìn cán bộ, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và hội viên nông dân. Đồng thời, tư vấn, hướng dẫn các cơ sở Hội thành lập mới được hơn 5.500 hợp tác xã, tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả.

Cùng với việc phát triển nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt kết quả tích cực, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp các đơn vị tổ chức đào tạo nghề cho hơn 94 nghìn nông dân, sau học nghề đã giới thiệu việc làm; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 2,2 triệu lượt hội viên, nông dân...

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020.

Trong đó, có một số chỉ tiêu đáng chú ý: kết nạp 240 nghìn hội viên mới; 100% chi Hội xây dựng Quỹ hoạt động; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân bình quân hơn 10%/năm; hơn sáu triệu hộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản có đăng ký, cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; 129 cán bộ Hội cấp tỉnh sử dụng được một ngoại ngữ, 66 Chủ tịch Hội cấp xã vùng biên sử dụng được ngôn ngữ nước láng giềng...

NGỌC VY