Quảng Nam tiếp nhận hơn 21 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch

Thứ Sáu, 14-08-2020, 22:05
Tiếp nhận tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ các đơn vị.

Theo tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 31-7 đến hết 14-8, số tiền tiếp nhận vào tài khoản ủng hộ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 của tỉnh hơn 21 tỷ đồng.

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có quyết định phân bổ 4,964 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị để thực hiện công tác PCD Covid-19, cụ thể: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam: 1.251.036.000 đồng, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam: 2 tỷ đồng, Công an tỉnh: 413.175.000 đồng, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam: 40 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc, mỗi địa phương 300 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh, Hiệp Đức, mỗi địa phương 70 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tam Kỳ: 150 triệu đồng và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành: 70 triệu đồng.

Ngoài ra, số hàng hóa, vật tư y tế tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ từ ngày 29-7 đến nay, đã  được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho công tác PCD Covid-19.

 

TẤN NGUYÊN