Gần 67 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bảo vệ rừng

Thứ Ba, 17-12-2019, 11:13

NDĐT- Hơn 10 năm qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp khoảng 67 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhằm hỗ trợ các hộ nghèo ở năm tỉnh phía bắc để chăm sóc, bảo vệ rừng.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) cho biết, từ năm 2008 đến nay, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Tài chính, cơ quan này đã xuất cấp khoảng 67 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, được giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất và hộ gia đình nghèo tham gia trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ thay thế nương rẫy trên diện tích đất lâm nghiệp được giao trong thời gian chưa tự túc được lương thực.

Cụ thể, nguồn gạo trên đã đến với người nghèo ở Hà Giang (tại sáu huyện vùng cao núi đá: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Xín Mần); Bắc Giang (tại hai huyện Lục Ngạn, Lục Nam); Nghệ An (tại bốn huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông và Quế Phong); Thanh Hóa (tại năm huyện: Mường Lát, Thường Xuân, Quan Sơn, Lang Chánh, Như Xuân) và Sơn La (năm huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên).

Đây là hoạt động triển khai Nghị quyết số 30a/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; áp dụng quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020, cũng như Thông tư liên tịch số 93/2016 giữa Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ. Qua đó, có sự chủ động lên phương án, kế hoạch xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo cho các đối tượng thụ hưởng chính sách theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính về xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương.

Đồng thời, Tổng cục DTNN cũng giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng gạo hỗ trợ. Nhờ vậy, gạo dự trữ quốc gia (DTQG) xuất cấp cho các địa phương đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng và theo đúng kế hoạch tiếp nhận, phân bổ của UBND các tỉnh.
Công tác hỗ trợ trực tiếp bằng nguồn gạo dự trữ quốc gia cho các dự án trồng rừng đã mang lại hiệu quả khả quan trên một số lĩnh vực.

Nhìn dưới góc độ xã hội, người dân vùng cao được hỗ trợ gạo, có lương thực đủ ăn. Điều này đã giúp họ thay đổi tập quán từ khai thác gỗ, phá rừng sang trồng, giữ rừng, sử dụng sản phẩm từ rừng trồng để thay thế cây rừng tự nhiên. Qua đó, thu hút các hộ gia đình trên địa bàn huyện tham gia vào các hoạt động sản xuất lâm nghiệp, tạo thêm việc làm cho người lao động, từng bước cải thiện đời sống cho đồng bào, góp phần giảm nghèo trên địa bàn huyện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Còn về mặt kinh tế, việc chủ động hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương kịp thời đã giải quyết khó khăn trong đời sống của người dân. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện dự án, người dân sẽ được hưởng lợi toàn bộ giá trị rừng cây do gia đình trồng, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

Dưới góc độ môi trường, người dân tham gia trồng và giữ rừng đã góp phần nâng độ che phủ rừng, phát huy chức năng phòng hộ rừng đầu nguồn, hạn chế xói mòn, rửa trôi đất và duy trì được nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Đặc biệt, về an ninh - quốc phòng, đã giúp tạo vành đai xanh bảo vệ biên cương Tổ quốc. Các chính sách hỗ trợ của dự án giúp đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở những vùng nói trên từng bước được cải thiện, đi vào ổn định.

NGÂN ANH