Tình yêu một vùng đất

Thứ Sáu, 03-07-2020, 04:37

Em về Tam Điệp quê anh

Một vùng đất cổ vẽ thành nét riêng

Anh từng vượt sóng đồng chiêm

Dong thuyền đi vớt lúa chìm trong mưa.

 

Đồng Giao câu hát đau xưa

Nay cây dứa chín, lạ chưa trái mùa

Hồ Yên Thắng nắng chen mưa

Tiếng ai hát ghẹo đong đưa lưng đồi.

 

Bước đi mỗi bước bồi hồi

Trăm năm còn nhớ vùng - đồi - hội - quân

Trống chèo đang giục vào xuân

Đâu như Khánh Hải, Yên Nhân được mùa.

 

Lớn từ đồng trũng đất chua

Yêu sao cây lúa vàng trưa Yên Hòa

Nghé non lẩy gót đồng xa

Chiều cao cây lúa, mở ra tầm nhìn.

 

Mở ra cả một niềm tin

Sắc xanh dâu bãi mắt nhìn ngẩn ngơ

Ngô đông mầm nhú trong mưa

Tay này đảo đất, tay kia nghiêng đồng.

 

Một vùng đất ấm mênh mông

Anh yêu, yêu đến tận cùng đất đai

Dầu chưa biển rộng sông dài

Tiếng chim đã báo ngày mai ngọt lành.

 

Tình yêu gửi trọn quê anh

Quê riêng, xin hãy được thành quê chung!

ĐỖ PHÚ NHUẬN