Thảo luận Thông tư quy định về công nhận hương ước, quy ước

Thứ Sáu, 14-02-2020, 04:06

Sáng 13-2, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức họp Ban soạn thảo Thông tư quy định về công nhận hương ước, quy ước.

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí với việc xây dựng thông tư này nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản dự thảo thông tư, trong đó, tập trung vào một số nội dung như: phạm vi điều chỉnh của thông tư, thời gian xử lý đề nghị công nhận hương ước, quy ước; thống nhất các mẫu biểu…

PV