Làm phim tài liệu về phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Bảy, 04-04-2020, 04:04

Ngày 3-4, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có Công văn gửi Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương liên quan việc thực hiện bộ phim tài liệu về phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2020; khẳng định sự chủ động, tích cực, khoa học và tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước.

Theo đó, Cục Điện ảnh đề nghị Công ty TNHH một thành viên Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương điều chỉnh kế hoạch sản xuất bộ phim Cuộc chiến không giới hạn (phim tài liệu về phòng, chống dịch Covid-19 do Hãng phim đề xuất đưa vào kế hoạch sản xuất năm 2021) vào kế hoạch năm 2020. Đồng thời yêu cầu khi triển khai làm phim, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch cho thành phần tham gia sản xuất, ghi hình trực tiếp trên hiện trường; bảo đảm an toàn y tế đúng yêu cầu của cơ quan chức năng.

PV