Khánh thành thư viện của huyện đảo Lý Sơn

Chủ Nhật, 24-05-2020, 03:57

UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng Thư viện huyện Lý Sơn.

Thư viện được đầu tư hơn ba tỷ đồng xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp tòa nhà chính và các hạng mục phụ trong khuôn viên, lắp đặt các trang thiết bị tại phòng đọc, kho sách với hệ thống máy điều hòa, phòng máy tính, kết nối in-tơ-nét. Toàn bộ số tiền đầu tư thư viện do Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh tài trợ.