Giới thiệu sách về lực lượng Công an nhân dân

Thứ Bảy, 26-12-2020, 02:03

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an tổ chức lễ giới thiệu sách về lực lượng Công an nhân dân do hai đơn vị phối hợp tổ chức biên tập, xuất bản. Ðến dự có các đồng chí: Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an; Ðại tướng Lê Hồng Anh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bộ trưởng Công an; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư…

Trong 5 năm (2015 - 2020), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã biên tập, xuất bản 56 đầu sách của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Công an, với tổng số lượng in 200.196 bản và 18.918 trang in. Tại buổi lễ, Nhà xuất bản đã giới thiệu một số ấn phẩm tiêu biểu như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; Tổng kết chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của lực lượng Công an nhân dân; Lịch sử Ðảng bộ Công an Trung ương (1945 - 2015); Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Ðại tướng Tô Lâm nêu rõ: Các ấn phẩm sách của Bộ Công an được giới thiệu và trưng bày trong buổi lễ đều là những ấn phẩm nhận được sự đóng góp xây dựng rất lớn của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, theo một quy trình nghiêm túc, chặt chẽ, từ khâu hoàn thiện bản thảo, biên tập, đến khâu in ấn, xuất bản. Ðồng chí nhấn mạnh, đây chính là các ấn phẩm thể hiện quan điểm cương quyết, khéo léo, đường lối khoa học, cụ thể của lực lượng Công an nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, xứng đáng là "thanh bảo kiếm của Ðảng", là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

PV