Lượng mưa lớn tại vùng núi phía Bắc sẽ còn tiếp diễn

Thứ Năm, 23-07-2020, 10:37