Trồng khoai môn sáp

Thứ Ba, 09-03-2021, 02:07

Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi biến đổi khí hậu, mặn xâm nhập, thiếu nước tưới vào mùa khô… Vì vậy, huyện đang vận động nông dân cơ cấu lại mùa vụ, giảm diện tích trồng lúa, chuyển sang các loại cây màu khác phù hợp điều kiện thổ nhưỡng địa phương.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trà Cú cho biết, khoai môn sáp là cây trồng rất phù hợp các hộ ít đất sản xuất, nhất là vùng đất trồng lúa gò cao; bên cạnh đó, chi phí đầu tư trồng cây khoai môn sáp không lớn và thời gian từ khi trồng đến lúc thu hoạch khoảng 5 tháng cho nên trồng được hai vụ trong năm.

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng hiệu quả sản xuất, nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã trồng luân canh một vụ lúa hai vụ màu cho thu nhập tăng nhiều lần so với độc canh cây lúa. Anh Lý Thanh Trà, ở ấp Giồng Lớn A, xã Ðại An cho biết, khi kết thúc vụ lúa hè thu và đông xuân là bắt đầu xuống giống khoai môn sáp trên diện tích ba công (1 công = 1.000 m2). Sau hơn bốn tháng trồng, khoai môn cho thu hoạch, với năng suất khoảng hai tấn/công. Với giá bán dao động từ 20.000 đến 26.000 đồng/kg, bình quân mỗi công khoai môn sáp thu lãi từ 15 đến 20 triệu đồng. Theo ông Thạch Long, Bí thư Chi bộ ấp Giồng Lớn A, mô hình lúa, ngô, khoai môn sáp đã giúp rất nhiều hộ Khmer ở ấp Giồng Lớn A cải thiện thu nhập, nhiều nông dân trong ấp chuyển đổi sản xuất và mở rộng diện tích trồng khoai môn sáp. Bình quân mỗi vụ trồng khoai môn sáp, nông dân đạt lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng/ha, tăng nhiều lần so với vụ lúa trên cùng diện tích.

Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện Trà Cú khuyến khích nông dân chuyển đổi, bởi đầu ra những năm gần đây khá ổn định, đặc biệt là rất thích nghi với điều kiện thiếu nước tưới của địa phương; cho hiệu quả kinh tế tăng rất nhiều lần so với trồng lúa trên cùng diện tích. Ðể người dân mạnh dạn chuyển đổi, cùng với việc hướng dẫn nông dân về khoa học kỹ thuật trên những cây trồng, vật nuôi mới, huyện Trà Cú đang tích cực tìm kiếm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giúp đầu ra nông sản ổn định.

Nam Trà