Cắt giảm hơn 380 điều kiện kinh doanh ngành giao thông

Thứ Sáu, 03/04/2020, 17:55:02

NDĐT- Ngày 3-4, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 384/570 điều kiện kinh doanh, giúp doanh nghiệp đối phó với dịch Covid-19.

Cắt giảm hơn 380 điều kiện kinh doanh ngành giao thông

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Bộ GTVT đã tổ chức nhiều cuộc họp, có nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics ứng phó với dịch Covid-19.

Bộ GTVT cũng cho biết, đã cắt giảm 384 điều kiện trên tổng số 570 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực GTVT. Ngày 17-1, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Bộ đang khẩn trương triển khai thực hiện và xây dựng Thông tư hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động.

Đồng thời, đang thực hiện lập đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); các điều kiện kinh doanh sẽ được bãi bỏ, đơn giản hóa tại Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, Bộ đã hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành. Bộ GTVT cũng thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

"Trong quý I vừa qua, Bộ GTVT đã đơn giản, sửa đổi 13 thủ tục hành chính và bãi bỏ 5 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính sau khi được công bố đều được Bộ GTVT cập nhập và công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tra cứu thực hiện", Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Thời gian tới, Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, giảm chi phí logistics; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong các năm trước. Tiếp tục cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Trên cơ sở đề xuất của các doanh nghiệp trong ngành, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, xem xét miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 23-1 đến hết năm nay hoặc liền kề 90 ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch, tùy thời điểm muộn hơn. Trường hợp cân đối ngân sách gặp khó khăn, thực hiện chính sách giảm 50% thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay,…

Ngoài ra, xem xét miễn giảm phí neo đậu trong trường hợp tàu, thuyền phải neo đậu cách ly 14 ngày tại khu vực neo đậu chờ kiểm dịch; xem xét bổ sung doanh nghiệp vận tải biển vào trong danh mục doanh nghiệp vừa và nhỏ được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 10% trong 15 năm theo quy định về thuế ưu đãi tại Điều 13, 14 Luật thuế doanh nghiệp.

Về thuế giá trị gia tăng, vận tải quốc tế được áp dụng mức thuế 0%, trong khi vận tải nội địa vẫn đang áp dụng mức 10%. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận tải nội địa trong giai đoạn khó khăn, kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất miễn giảm thuế GTGT đối với vận tải nội địa trong thời gian ba năm.

Bộ GTVT cũng kiến nghị Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước xem xét khoanh nợ gốc, giãn nợ, cơ cấu dứt điểm các khoản nợ, kéo dài thời hạn vay của các hợp đồng tín dụng, không tính lãi phạt trên lãi và gốc chậm trả trong thời gian dịch, được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và không chuyển nhóm nợ, tiếp tục cho các doanh nghiệp vay vốn lưu động. Đồng thời, báo cáo Quốc hội xem xét, chấp thuận áp dụng mức giảm thuế VAT cho phương thức vận tải container bằng đường thủy từ 10% xuống 5% qua đó tạo tính cạnh tranh cho loại hình dịch vụ vận tải bằng đường thủy.

TRANG LY