Con số ấn tượng

Thứ Hai, 30/03/2020, 02:55:17

53,6 tỷ USD là tổng quy mô thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ Việt Nam, tính đến cuối năm 2019.

Trong đó, thị trường trái phiếu Chính phủ đạt hơn 49,2 tỷ USD, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 4,3 tỷ USD. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đang có bước phát triển mạnh mẽ trong khoảng 3 năm trở lại đây, chiếm khoảng hơn 11% quy mô GDP.