GDP quý 1 tăng 3,82%

Thứ Sáu, 27/03/2020, 14:55:17

NDĐT – Ngày 27-3, Tổng cục thống kê công bố, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2020 ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh kinh tế thế giới và những nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại.

GDP quý 1 tăng 3,82%

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 0,2% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 58,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,12%. Tuy khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng không cao nhưng vẫn đóng vai trò là động lực chính của tăng trưởng kinh tế quý 1 năm nay; khu vực dịch vụ đóng góp 41,4%, trong đó các ngành dịch vụ thị trường như: Bán buôn và bán lẻ tăng 5,69%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,19%.

Về cơ cấu nền kinh tế quý 1, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,52%; khu vực dịch vụ chiếm 43,71%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,66%.

Trên góc độ sử dụng GDP quý 1, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,07% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư tăng 2,92% (cùng kỳ năm trước tăng 7,22%); tích lũy tài sản tăng 2,20%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 1,59%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 1,05%.

X.B