Bộ Công thương đề xuất biểu giá điện sinh hoạt năm bậc mới

Thứ Tư, 26/02/2020, 01:43:22

Ngày 25-2, Bộ Công thương có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành về bốn phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt. Bộ Công thương đề xuất chọn phương án 4 (biểu giá điện năm bậc thang, theo kịch bản 1) do có mức tăng giá điện giữa các bậc hợp lý, bảo đảm toàn bộ số hộ có mức sử dụng điện dưới 700 kW giờ (chiếm 98,2% tổng số hộ) có mức tiền điện không tăng hoặc giảm khi áp dụng biểu giá điện mới.

Ở phương án này, Bộ đưa ra hai kịch bản, kịch bản 1: giá điện bậc 1 cho dưới 100 kW giờ giữ như mức giá bậc 1 hiện hành; bậc 2 từ 101 đến 200 kW giờ; bậc 3 từ 201 đến 400 kW giờ; bậc 4 từ 401 đến 700 kW giờ; bậc 5 từ 701 kW giờ trở lên. Kịch bản này đơn giản, người dân dễ hiểu do giảm từ sáu bậc như hiện nay xuống còn năm bậc, đồng thời khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế một phần tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa. Theo kịch bản 2, biểu giá điện cũng gồm năm bậc với giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt không đổi; trong đó gộp bậc 1 và bậc 2 với giá điện giữ nguyên theo bậc 1 nhằm bảo đảm ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội không thay đổi. Theo phương án này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức từ 200 đến 300 kW giờ/tháng và từ 701 kW giờ/tháng trở lên phải trả tăng thêm khoảng từ 6 đến 14 nghìn đồng/hộ/tháng.

PV