Agribank Bình Xuyên gia hạn trả nợ cho khách hàng xã Sơn Lôi

Thứ Tư, 19/02/2020, 14:10:08

NDĐT - Sau khi có thông báo về việc thực hiện khoanh vùng, cách ly xã Sơn Lôi, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bình Xuyên (Agribank Bình Xuyên) đã xây dựng phương án trả các khoản nợ gốc, nợ lãi đến kỳ.

Agribank Bình Xuyên gia hạn trả nợ cho khách hàng xã Sơn Lôi

Khách hàng được phát miễn phí khẩu trang và yêu cầu sử dụng nước sát khuẩn khi đến giao dịch tại Agribank Bình Xuyên.

Tất cả các khách hàng trên địa bàn xã Sơn Lôi (Bình Xuyên) có dư nợ đến kỳ phải trả Agribank Bình Xuyên sẽ được kéo thời gian trả nợ gốc và lãi; đồng thời, có thể xem xét cơ cấu lại các khoản vay nếu có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Hiện nay, Agribank Bình Xuyên đang cho gần 300 khách hàng ở xã Sơn Lôi vay, với tổng số vốn gần 100 tỷ đồng. Theo đó, đối với khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử mà trong tài khoản vẫn còn số dư đủ để thanh toán, ngân hàng sẽ thực hiện trích tài khoản để thanh toán nợ.

Đối với khách hàng trong tài khoản số dư không còn đủ để thanh toán hoặc không sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, sẽ kéo dài thời gian trả nợ gốc, nợ lãi đến kỳ, ít nhất là qua ngày 3-3-2020, thời điểm dự kiến kết thúc việc khoanh vùng, cách ly.

Bên cạnh đó, Agribank Bình Xuyên rà soát, trao đổi cụ thể với các trường hợp khách hàng gặp khó khăn, khách hàng bị ảnh hưởng do Covid-19, tìm hướng tháo gỡ kịp thời. Các giải pháp hỗ trợ sẽ được nghiên cứu, áp dụng tùy từng khoản vay và đối tượng khách hàng cụ thể.

Với đối tượng khách hàng khác tại 12 xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện Bình Xuyên bị tác động bởi Covid-19, nhất là khách hàng trong nhóm kinh doanh thương mại, nhà hàng, quán ăn, cơ sở dịch vụ karaoke, dịch vụ vận tải, chăn nuôi… Agribank Bình Xuyên sẽ tiến hành các biện pháp miễn, giảm lãi vay; kéo dài thời gian trả nợ gốc, nợ lãi và cơ cấu lại các khoản vay nếu có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện quy định.

Được biết đến nay, ngoài trụ sở chính, Agribank Bình Xuyên hiện có ba phòng giao dịch tại các địa phương trong huyện, với tổng dư nợ tính đến ngày 15-2 đạt hơn 1.630 tỷ đồng, cho hơn 3.200 khách hàng tại 13 xã, thị trấn trong huyện vay sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng. Trong đó, hơn 99% dư nợ cho vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

NGUYỄN KHÁNH