Cần khoảng 100 nghìn tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển

Chủ Nhật, 16/02/2020, 03:01:09

Ngày 11-2, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục là cơ quan lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cục đã xây dựng nhiệm vụ quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để lập quy hoạch, tập trung vào phát triển hạ tầng nhằm nâng cao hiệu quả cảng biển, dự kiến nguồn vốn đầu tư hạ tầng khoảng 100 nghìn tỷ đồng. Quy hoạch sẽ bảo đảm tính đồng bộ giữa phát triển hạ tầng cảng biển và hạ tầng giao thông kết nối, giữa khai thác cảng biển và các dịch vụ sau cảng, tăng tính liên kết ngành, liên kết vùng trong phát triển cảng biển để góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia, giảm chi phí logistics.

Sau gần 20 năm thực hiện các quy hoạch, Việt Nam đã hình thành hệ thống khá hoàn chỉnh từ bắc vào nam với 45 cảng biển, chia thành sáu nhóm cảng; quy mô chiều dài cầu, bến cảng khoảng 82,6 km, tổng công suất thông qua đạt khoảng 600 đến 650 triệu tấn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vận tải biển trong nước và quốc tế. So thời điểm năm 2000, cảng biển đã tăng hơn bốn lần về chiều dài bến và tăng tám lần năng lực tiếp nhận. Năm 2000, lượng hàng thông qua cảng biển đạt 73 triệu tấn, đến năm 2019 đã tăng hơn 654 triệu tấn. Một số cảng như Cái Mép - Thị Vải, cảng nước sâu Hải Phòng đủ khả năng tiếp nhận các tàu trọng tải từ 100 đến 200 nghìn tấn, góp phần đưa cảng biển Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

PV