Ðẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Thứ Ba, 24/09/2019, 02:14:02

Theo báo cáo, đến hết năm 2017, cả nước còn 583 doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, sẽ cơ cấu lại, Nhà nước chỉ nắm 100% vốn điều lệ tại 103 DN hoạt động trong 11 lĩnh vực; giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện thoái vốn nhà nước tại DN khoảng 60 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính hết quý II-2019 mới có 35 trong số 127 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong danh mục được duyệt thực hiện cổ phần hóa (CPH) 27,5%.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc về quy định pháp lý để đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại DNNN. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát cơ sở pháp lý, nội dung Văn bản số 4544/BTC-TCDN về phương án sử dụng đất khi CPH DN, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật; không làm phát sinh thủ tục, vướng mắc ngoài các quy định pháp luật của các DN thực hiện CPH trong việc phê duyệt phương án sử dụng đất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 9-2019.

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2016/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại DNNN, DN có vốn nhà nước và danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục thực hiện có kết quả việc sắp xếp, CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN.

PV