Giải ngân kế hoạch đầu tư công mới đạt 27,24% kế hoạch năm

Thứ Sáu, 19/07/2019, 05:12:31

Ngày 18-7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến hết tháng 5-2019, giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương đạt 80.149 tỷ đồng, tăng 2,8% so cùng kỳ năm 2018, nhưng chỉ đạt 27,24% kế hoạch năm.

Nguyên nhân do một số địa phương còn tâm lý chủ quan về việc được kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư công trong hai năm. Nhiều địa phương không thực hiện quy định về phân cấp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã. Đồng thời, các nguyên nhân tồn tại trước đây như: chậm trễ trong công tác chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đấu thầu; chậm triển khai các thủ tục và các vấn đề liên quan đến công tác giải ngân của các dự án; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được xử lý triệt để, đặc biệt là các dự án trọng điểm gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài do thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương…

PV