Thái Nguyên đầu tư trồng mới 2.554 ha rừng

Thứ Năm, 18/07/2019, 01:28:30

Năm 2019, tỉnh Thái Nguyên tập trung nhiều giải pháp bảo đảm mục tiêu trồng mới 2.554 ha rừng theo Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Thái Nguyên đầu tư trồng mới 2.554 ha rừng

Cán bộ Hội Nông dân huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) hướng dẫn hội viên quy trình trồng rau hữu cơ an toàn. Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG

Từ đầu năm, tỉnh tập trung quản lý, sử dụng bền vững diện tích rừng; tăng cường công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, khuyến khích trồng và khai thác bền vững cây lâm sản ngoài gỗ. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành liên quan đôn đốc các ban phát triển rừng xã, xóm, thôn, bản hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị tốt điều kiện cần thiết, bảo đảm tiến độ cũng như hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2018.

Để phục vụ nhu cầu trồng rừng của người dân, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tiến hành cấp cây giống, phân bón. Cụ thể, mỗi ha trồng rừng, người dân sẽ được cấp 1.660 cây giống và 116 kg phân bón. Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cử cán bộ địa bàn xuống cơ sở để hướng dẫn, giám sát người dân thực hiện các khâu như: xử lý thực bì, lấp hố, trồng và chăm sóc rừng theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm đạt tỷ lệ sống cao nhất...

Năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã trồng mới 3.040 ha rừng tập trung theo Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó trồng 2.920 ha rừng sản xuất, 100 ha rừng trồng thay thế và 20 ha rừng phòng hộ.

* Thanh Hóa tăng cường bảo vệ quyền lợi của nông dân

Bước vào năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa triển khai kế hoạch tăng cường phối hợp tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tổ chức triển khai công tác kiểm tra.

Việc kiểm tra được tập trung vào các nội dung: Thực hiện điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Hội, quy chế hoạt động của ban chấp hành hội các cấp; đề án đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội, xây dựng quản lý các loại quỹ, quỹ hỗ trợ nông dân; quản lý nguồn vốn vay tín chấp của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật...

Qua kiểm tra, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót, lệch lạc trong chỉ đạo thực hiện; phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, kinh nghiệm quý trong bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên để phổ biến, nhân rộng. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành của tỉnh tham gia công tác đối thoại và giải quyết các đơn, thư khiếu nại phức tạp của nông dân trong tỉnh; phối hợp với Hội Luật gia, Văn phòng Luật sư tỉnh duy trì các buổi tiếp và tư vấn pháp luật miễn phí cho hội viên, nông dân. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân đã tổ chức kiểm tra được 1.738 cuộc; tham gia tiếp 4.118 lượt nông dân; tham gia hòa giải 245 vụ việc; phối hợp giải quyết chín đơn, thư khiếu nại tố cáo của nông dân...

PV