Giao dịch BĐS bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo chống rửa tiền

Thứ Tư, 17/07/2019, 14:48:49

NDĐT - Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản (BĐS), môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Giao dịch BĐS bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo chống rửa tiền

(Ảnh minh họa: NHNN)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, Bộ Xây dựng mới đây đã có Công văn 1590/BXD-QLN ngày 8-7-2019 gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tại Công văn 1590, Bộ Xây dựng đã đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý BĐS, môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS (gọi chung là các đơn vị báo cáo) đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 4-10-2013, Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31-12-2013 và Thông tư 31/2014/TT-NHNN ngày 11-11-2014.

Theo đó các đơn bị báo cáo cần ban hành hoặc rà soát Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; Gửi Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (ban hành mới hoặc bản cập nhật) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) trước ngày 1-8-2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Đồng thời, các đơn vị báo cáo phải thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

Hơn nữa, các đơn vị báo cáo phải lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Các đơn vị báo cáo cũng phải thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản; và phải gửi kết quả về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền trước ngày 1-9-2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Ngoài ra, các đơn vị báo cáo phải liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để có thông tin và hướng dẫn về các Danh sách đen, Danh sách cảnh báo, Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật.

Cũng tại Công văn 1590, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS đối với các đơn vị báo cáo đang hoạt động tại địa phương và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) trước ngày 1-8-2019.

KHÁNH GIANG