Bàn giao các dự án yếu kém ngành công thương sang Ủy ban Quản lý vốn

Thứ Ba, 09/07/2019, 16:02:05

NDĐT - Ngày 9-7, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (QLVNNTDN) Nguyễn Hoàng Anh đã chính thức ký kết bàn giao nhiệm vụ xử lý một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công thương từ Bộ Công thương sang Ủy ban (QLVNNTDN).

Bàn giao các dự án yếu kém ngành công thương sang Ủy ban Quản lý vốn

Lễ ký kết bàn giao.

Theo đó, 11/12 (trừ Nhà máy Bột giấy Phương Nam đang hoàn thiện thủ tục) đã được ký bàn giao tại buổi Lễ.

Ngày 30-5-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 650/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương. Theo đó, bổ sung Chủ tịch Ủy ban QLVNNTDN vào Ban Chỉ đạo, giữ vị trí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thay Bộ trưởng Công thương làm Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Ủy ban QLVNNTDN thay cho nhiệm vụ này trước đây của Bộ Công thương.

Đây là bước kiện toàn nhằm tạo sự thống nhất và hiệu quả trong việc phối hợp giữa các Bộ ngành, cơ quan liên quan để thực hiện các phương án xử lý các dự án thua lỗ theo Đề án chung của Chính phủ trong bối cảnh Ủy ban QLVNNTDN đã được thành lập và đi vào hoạt động theo Nghị định số 131/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công thương) Dương Duy Hưng, trong số sáu nhà máy trước đây có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thua lỗ, đến năm 2018 đã có hai nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu có lãi (Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1- Hải Phòng và Nhà máy thép Việt - Trung); bốn dự án còn lại vẫn tiếp tục từng bước khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất. Trong số ba dự án trước đây bị dừng sản xuất kinh doanh, đến nay đã có hai dự án vận hành sản xuất trở lại (Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi) và một dự án (Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước) đã hoàn tất công tác chuẩn bị để khởi động trở lại nhà máy....

Ông Dương Duy Hưng khẳng định, việc xử lý các dự án này đã bảo đảm tuân thủ nguyên tắc của cơ chế thị trường; tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp; Nhà nước không cấp thêm vốn vào các dự án.

Tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Công thương khẳng định, 12 dự án này là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho chúng ta để tránh các nguy cơ cho tương lai sau này. Bộ trưởng tin tưởng, sau khi nhận bàn giao, Ủy ban QLVNNTDN không chỉ xử lý nốt các vấn đề còn lại của Dự án mà còn hoàn thiện việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này.

Bộ trưởng cũng cam kết, Bộ Công thương vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban QLVNNTDN trong việc triển khai những nhiệm vụ chung được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 650/QĐ-TTg.

Chủ tịch Ủy ban QLVNNTDN Nguyễn Hoàng Anh cũng khẳng định sẽ thường xuyên trao đổi, phối hợp Bộ Công thương để triển khai công việc một cách hiệu quả, sát sao nhất. Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, Ủy ban sẽ gắn trách nhiệm cụ thể cho Chủ tịch, Tổng giám đốc của các Tập đoàn, Tổng công ty là đơn vị chủ quản của dự án yếu kém. Nếu dự án không có tiến triển, người đứng đầu chắc chắn phải chịu trách nhiệm.

Xử lý tích cực các dự án yếu kém ngành công thương
Lễ ra mắt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

X.B