Phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công

Thứ Sáu, 17/05/2019, 04:07:12

Ngày 16-5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện cơ chế, chính sách cũng như cách thức quản lý, phù hợp hơn khi thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số vấn đề cần được tập trung tháo gỡ. Bộ Tài chính đề nghị cần phân cấp quản lý tài sản công mạnh hơn nữa, tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương có thẩm quyền quyết định phương án xử lý, sắp xếp tài sản công ở đơn vị, địa phương mình, có thể quyết định hình thức bán đấu giá tài sản trên đất.

Ngoài ra, một số quy định cần được nêu rõ hơn, nhất là sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất hay việc ban hành các tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng, giúp cho việc sử dụng quản lý tài sản công đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát tài sản nhà nước,...

PV