Chống thất thu ngân sách ngay từ đầu năm

Thứ Sáu, 19/04/2019, 02:35:57

Năm 2019, Tổng cục Hải quan được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 315.500 tỷ đồng. Quý I-2019, toàn ngành hải quan đã thu đạt 83.250 tỷ đồng, tăng 21,13% (khoảng 14.540 tỷ đồng) so cùng kỳ năm 2018.

Để có kết quả tích cực này, bên cạnh nguyên nhân khách quan do tăng thu đột biến từ mặt hàng xe ô-tô nguyên chiếc nhập khẩu và dầu thô nhập khẩu, thì ngay từ đầu năm, Tổng cục trưởng Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 723/CT-TCHQ (ngày 30-1-2019) về việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2019.

Quán triệt Chỉ thị, toàn ngành đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp hiệu quả. Tính từ đầu năm đến ngày 31-3-2019, toàn ngành đã thu hồi và xử lý được 52,2 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng, thu vào NSNN 75 tỷ đồng từ công tác xác định trị giá; phát hiện 3.961 hồ sơ vi phạm, gồm 5.127 tờ khai vi phạm, 3.608 lượt tổ chức cá nhân bị xử phạt, thu nộp ngân sách nhiều tỷ đồng… Đáng chú ý, ngay từ đầu năm 2019, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã tăng cường thực hiện công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, giá, thuế suất và quản lý rủi ro, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong quản lý nhà nước, chế độ chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Kết quả, từ ngày 16-12-2018 đến 15-3-2019, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 3.977 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 320 tỷ đồng, thu nộp ngân sách hơn 38 tỷ đồng.

Cục Kiểm tra sau thông quan còn chủ động thu thập, phân tích thông tin, rà soát các doanh nghiệp, các địa bàn trọng điểm có dấu hiệu rủi ro cao, cho nên, từ ngày 16-12-2018 đến 15-3-2019, đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 413 cuộc, qua đó phát hiện số tiền vi phạm hành chính hơn 473,3 tỷ đồng, đã thực thu vào NSNN hơn 404 tỷ đồng. Vụ Thanh tra kiểm tra cũng thực hiện 15 cuộc kiểm tra nội bộ và 22 cuộc thanh tra chuyên ngành, qua đó truy thu thuế 10,15 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2,31 tỷ đồng.

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian tới, dự báo nguồn thu từ xe ô-tô nhập khẩu và dầu thô giảm dần do nhu cầu dần đi vào ổn định. Mặt khác, theo quy luật một số năm gần đây tốc độ tăng thu NSNN quý II đều thấp hơn mức tăng trung bình năm. Vì vậy, toàn ngành đang tiếp tục nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 723, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng để thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử, bảo đảm giúp người nộp thuế có thể nộp tiền thuế mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương tiện.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp, đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các doanh nghiệp nợ thuế; không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm ngày 31-12-2019 cao hơn thời điểm ngày 31-12-2018.

Các đơn vị trong toàn ngành chủ động rà soát, kiểm tra và phát hiện những vi phạm trong lĩnh vực phân loại hàng hóa, xác định trị giá hay xuất xứ của hàng hóa, từ đó thực hiện ấn định thuế, góp phần tăng thu ngân sách. Tập trung phân tích, xác định dấu hiệu nghi vấn và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, thanh tra những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, trong đó tập trung vào các trường hợp hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án ưu đãi đầu tư, hàng hóa miễn thuế. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, chống buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được phê duyệt. Thực hiện tốt Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg (ngày 20-11-2008) của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-BTC (ngày 21-12-2011) của Bộ trưởng Tài chính về việc thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành hải quan.

VĨNH KHANG