Tập trung triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành

Thứ Tư, 17/04/2019, 17:31:15

NDĐT - Dự án Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành cấp quốc gia được Quốc hội thông qua ngày 25-6-2015. Theo đó, CHKQT Long Thành được quy hoạch đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển vận tải hàng không của khu vực, với quy mô, công suất sau khi hoàn thành toàn bộ ba giai đoạn là 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho biết, giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất mỗi năm đạt 25 triệu hành khách, 1,2 triệu tấn hàng hóa, dự kiến đưa vào khai thác chậm nhất năm 2025.

Công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án đã được tiến hành. Tháng 6-2018, ACV đã ký kết hợp đồng “Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) giai đoạn 1” dự án CHKQT Long Thành với liên danh tư vấn Nhật - Pháp - Việt (JFV). Là một dự án có quy mô và chi phí đầu tư lớn, có nhiều đầu mục công việc với tính chất kỹ thuật phức tạp đặc thù ngành hàng không, ACV đã tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương cùng tư vấn JFV và các đơn vị liên quan triển khai công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án CHKQT Long Thành theo hợp đồng đã ký.

Đến nay, tiến độ triển khai tổng thể các đầu mục công việc của tư vấn JFV đáp ứng theo yêu cầu của Hợp đồng. Các công tác trọng tâm như khảo sát địa hình địa chất, nghiên cứu phương án giao thông kết nối, thiết kế hệ thống sân đường sân bay, thiết kế các hệ thống kỹ thuật, quy hoạch vùng trời và thiết kế phương thức bay, thiết kế nhà ga hành khách, phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả kinh tế,… được thực hiên theo đúng tiến độ.

ACV đã phối hợp chặt chẽ với UBND Tỉnh Đồng Nai trong việc lập và thống nhất phương án quy hoạch kết nối giao thông đến CHKQT Long Thành để báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt. Triển khai quy hoạch đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch kinh tế - xã hội nhằm phát huy tối đa hiệu quả dự án CHKQT Long Thành. Phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai tổ chức giải phóng mặt bằng dự án do tỉnh Đồng Nai đang triển khai.

Trong quá trình triển khai công tác lập FS, ACV đã chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, thường xuyên báo cáo Bộ GTVT, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; cùng với các bộ, ngành báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Hiện nay, ACV đang đôn đốc Tư vấn JFV khẩn trương hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, theo kế hoạch tháng 6-2019 sẽ trình các bộ, ngành liên quan, trình Hội đồng Thẩm định Nhà nước, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội xem xét thông qua dự án tại kỳ họp tháng 10-2019.

Song song với việc thực hiện công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn 1 của dự án CHKQT Long Thành, tháng 7-2018, ACV đã ký hợp đồng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với đơn vị tư vấn là liên danh Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải - Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng (ITST - CEECO). Hiện nay, Báo cáo đánh giá tác động môi trường giai đoạn 1 cho Dự án đã hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu và đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Đặc biệt, công tác triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang được UBND tỉnh Đồng Nai triển khai, như: dự án xây dựng hai khu tái định cư hoàn chỉnh tại xã Lộc An và Bình Sơn tại huyện Long Thành để phục vụ việc di dời dân; triển khai tập huấn, tuyên truyền phổ biến chủ trương và các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tiến hành công tác thông báo thu hồi, kế hoạch kiểm đếm đất đai, tài sản của các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực thực hiện dự án.

Theo tiến độ, tỉnh Đồng Nai phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 vào cuối năm 2019 để bàn giao cho chủ đầu tư phục vụ công tác rà phá bom mìn, khởi công xây dựng cuối năm 2020. Toàn bộ dự án giải phóng mặt bằng (phạm vi 5.000 ha) sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020.

Để phối hợp, ACV đã thành lập tổ làm việc riêng cho công tác giải phóng mặt bằng và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cơ quan thuộc UBND tỉnh Đồng Nai trong quá trình triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nghiên cứu các cơ sở pháp lý liên quan, tổ chức công tác giao nhận mặt bằng dự án ngay khi tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện.

LIÊN HOA