Con số ấn tượng

Thứ Hai, 15/04/2019, 04:16:43

50,8 nghìn tỷ đồng là vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện trong quý I-2019, bằng 14,7% kế hoạch năm và tăng 3,2% so quý I-2018.