Ðiều chỉnh Quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 12/02/2019, 02:04:08

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh. Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố phối hợp các cơ quan liên quan, thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh; tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện rà soát, đánh giá và lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố theo quy định pháp luật về đấu thầu; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Với vai trò đầu tàu kinh tế, TP Hồ Chí Minh cần phải phát triển liên tục, không ngừng. Vì thế, quy hoạch bổ sung sắp tới sẽ phải đáp ứng được hai tiêu chí là hấp dẫn đối với doanh nghiệp và tạo đồng thuận của xã hội. Thành phố sẽ bổ sung quy hoạch theo hướng mở, đồng thời ban hành quy chế quản lý quy hoạch, gắn quy hoạch với trách nhiệm người đứng đầu. Ðiểm nhấn trong bổ sung quy hoạch sắp tới là quy hoạch gắn với phát triển nguồn lực của thành phố, có cấu trúc đô thị phù hợp để giải quyết vấn đề về phát triển hạ tầng kỹ thuật, thích ứng biến đổi khí hậu và chống ngập. Mục tiêu đến năm 2045, TP Hồ Chí Minh sẽ có môi trường cạnh tranh cao, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát triển không gian đô thị giảm tác động của biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải tạo và phát triển đô thị hiện hữu, xây dựng cấu trúc đô thị phù hợp để giảm đến mức thấp nhất áp lực dân số vào khu vực trung tâm, thông qua mô hình thành phố vệ tinh,…

PV