Góc nhìn

Niềm hy vọng trong năm 2019

Thứ Hai, 11/02/2019, 00:54:24

Chúng ta bước vào năm 2019 với nhiều niềm vui và hy vọng về một tương lai tươi sáng sau một năm kinh tế 2018 đạt được những thành công hơn cả mong đợi trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp với sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ, tình hình địa chính trị bất ổn và cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc.

Giữa bộn bề cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế, kiên quyết khắc phục những bất cập, thậm chí sai lầm tích tụ trong giai đoạn trước, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, từ năm 2017, nền kinh tế nước ta đã bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với tốc độ cao hơn, ổn định và bền vững hơn. Dự báo tăng trưởng GDP năm 2019 sẽ tiếp tục đà tăng vững chắc quanh mốc 7% - tốc độ tăng trưởng không quá nóng và phù hợp với mục tiêu tăng trưởng bao trùm, tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, từ nông nghiệp nền tảng đến những ngành công nghiệp và dịch vụ mũi nhọn, đồng thời nỗ lực không để ai bị tụt lại phía sau tiến trình tăng trưởng kinh tế đó.

Năm 2019 chắc chắn sẽ là năm tiếp tục khẳng định và phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động. Theo đó, chúng ta có quyền hy vọng về một nền kinh tế vĩ mô phát triển ổn định, vững chắc với tốc độ lạm phát khoảng 4% đi đôi với thặng dư cán cân thương mại, cán cân thanh toán và quy mô dự trữ ngoại hối lập kỷ lục mới, góp phần củng cố sức mạnh tài chính quốc gia. Việc phối hợp đồng bộ hai chính sách kinh tế vĩ mô cơ bản là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ sẽ mang lại những kết quả rõ rệt ngay từ những ngày đầu năm 2019 khi kỷ luật tài khóa được củng cố và tuân thủ nghiêm ngặt, giúp cho thâm hụt ngân sách nhà nước giữ dưới mức 3,5% GDP, còn tốc độ tăng tổng tín dụng cho nền kinh tế cũng như tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán cả năm không vượt quá 15%. Ðó là những căn cứ vững chắc để duy trì tính ổn định cho lãi suất tín dụng và tỷ giá hối đoái - những biến số sống còn của một nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng thông qua thực hiện những cam kết quốc tế của hơn 10 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có những FTA thế hệ mới như: CPTPP và EVFTA.

Trên nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, bình đẳng và tăng tính cạnh tranh quốc gia, tất cả các doanh nghiệp cũng như mỗi người dân Việt Nam đều có nhiều cơ hội phát triển hơn. Số lượng doanh nghiệp được thành lập mới năm 2019 có thể phá kỷ lục đã thiết lập những năm 2017 - 2018 như một minh chứng về làn sóng kinh doanh, khởi nghiệp đang lan rộng và sự vươn lên mạnh mẽ của khu vực kinh tế ngoài nhà nước nhằm khẳng định vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Bên cạnh đó, khu vực kinh tế Nhà nước với nòng cốt là các doanh nghiệp nhà nước sẽ làm tốt hơn vai trò chủ đạo thông qua tập trung cải cách đổi mới, liên kết với khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên nguyên tắc thị trường công khai minh bạch, cạnh tranh cùng thắng. Xu thế kinh tế - tài chính quốc tế năm 2019 tạo cơ hội tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư lớn, các tập đoàn xuyên quốc gia cho nên dòng vốn FDI vào nước ta được dự báo sẽ tăng mạnh cả về quy mô và chất lượng. Ðóng góp tích cực của khu vực FDI vào xuất khẩu cũng như vào công nghiệp chế biến chế tạo với tốc độ tăng hơn 10% nói riêng và vào tăng trưởng kinh tế nói chung chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập của nước ta…

Thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong năm 2019 chính là đẩy mạnh chống tham nhũng, làm trong sạch môi trường kinh doanh, khơi thông các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân đi đôi với cải cách có hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước.

TS Vũ Ðình Ánh