Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

Chủ Nhật, 10/02/2019, 02:04:07

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), có hiệu lực từ ngày 8-3 tới đây. Thông tư được Bộ Công thương xây dựng với tinh thần khẩn trương xây dựng văn bản nội luật hóa, nhằm thực hiện các cam kết tại Hiệp định CPTPP.

So với các hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký và tham gia, quy tắc xuất xứ hàng hóa CPTPP có một số điểm mới như: Quy tắc xuất xứ bộ hàng hóa; quy tắc xuất xứ hàng tân trang, tái chế tạo; công thức tính RVC (hàm lượng giá trị khu vực FTA, là ngưỡng tính theo tỷ lệ hàng hóa phải đạt đủ để coi là có xuất xứ, phổ biến là 40%); danh mục PSR (quy tắc cụ thể mặt hàng),... Tỷ lệ nguyên liệu không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (De Minimis) trong CPTPP cho phép ở mức cao nhất 10% so trị giá của hàng hóa. Mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) CPTPP cấp cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bao gồm các thông tin tối thiểu theo quy định tại Hiệp định CPTPP cũng được ban hành kèm theo Thông tư. Về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hàng xuất khẩu từ Việt Nam áp dụng cơ chế C/O do cơ quan, tổ chức được Bộ Công thương ủy quyền cấp. Thời gian chuyển tiếp thực hiện cơ chế nhà xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được thực hiện từ 5 đến 10 năm theo hướng dẫn của Bộ Công thương. Cơ chế nhà nhập khẩu Việt Nam tự chứng nhận xuất xứ thực hiện sau 5 năm kể từ ngày CPTPP có hiệu lực,...

Ðối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu trước ngày Thông tư có hiệu lực, cơ quan, tổ chức cấp C/O xem xét cấp C/O mẫu CPTPP để được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của Hiệp định và theo quy định của nước thành viên nhập khẩu.

PV