TKV rót hơn 40 nghìn tấn than trong ngày đầu Xuân

Thứ Ba, 05/02/2019, 13:56:48

NDĐT - Đúng 11 giờ ngày 5-2, tại Cảng Cẩm Phả, công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả và Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức rót tấn than đầu tiên trong ngày đầu Xuân Kỷ Hợi xuống tàu Việt Thuận Sky vào “xông” Cảng lấy than tiêu thụ cho thị trường nội địa.

TKV rót hơn 40 nghìn tấn than trong ngày đầu Xuân

Theo hợp đồng, tàu Việt Thuận Star sẽ nhận 40.300 tấn than cám 6a.1 tại Cảng Cẩm Phả để cung cấp cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1. Trong năm 2018, Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả bố trí, sắp xếp cho 1.042 lượt tàu và 2.043 đoàn sà lan và phương tiện thủy ra, vào nhận than tại Cảng an toàn với tổng sản lượng than tiêu thụ qua Cảng đạt 36.095 nghìn tấn, trong đó than tiêu thụ nội địa đạt 34.715 nghìn tấn và than xuất khẩu đạt 1.380 nghìn tấn.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty đã bố trí, sắp xếp cho 50 lượt tàu và hơn 150 đoàn sà lan và phương tiện thủy ra vào nhận than tại Cảng an toàn. Tổng sản lượng than tiêu thụ qua Cảng từ đầu năm 2019 đến nay đạt hơn ba triệu tấn

Năm 2018, với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tạo bứt phá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nhiều chỉ tiêu của năm hoàn thành trước một tháng so với kế hoạch đề ra. Sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 36,95 triệu tấn; tiêu thụ 40,5 triệu tấn, bằng 112% kế hoạch.

Sản xuất khoáng sản, alumina, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí và các lĩnh vực khác đều đạt được kết quả tích cực, bảo đảm kế hoạch cả về sản lượng, chất lượng; doanh thu toàn tập đoàn đạt 121.700 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2017; lợi nhuận đạt bốn nghìn tỷ đồng, tăng một nghìn tỷ so với năm 2017. Năm 2018, TKV đã có ba đợt tăng lương cho người lao động, tiền lương bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng. Riêng thợ lò lao động trực tiếp, tiền lương bình quân đạt 16,5 triệu đồng/người/ tháng (tăng 14,8% so với năm 2017).

Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải cho biết, trong năm 2019 TKV đã có nhiều giải pháp, nhóm giải pháp nhằm duy trì và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh tăng năng suất, tăng sản lượng khai thác của các đơn vị thành viên đến mức tối đa, đồng thời giao than cho khách hàng, các hộ tiêu thụ với phương châm đúng, đủ, bảo đảm thời gian. Kết thúc tháng 1-2019, TKV đã tiêu thụ được hơn bốn triệu tấn than, đây cũng là sản lượng tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2019, với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, TKV phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra. Trong đó, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 40 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Ngoài ra, các ngành khoáng sản, sản xuất và kinh doanh điện, vật liệu nổ, cơ khí phấn đấu mức tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu so với năm 2018. Tập đoàn phấn đấu doanh thu đạt 128 nghìn tỷ đồng, riêng khối than đạt hơn 68 nghìn tỷ đồng.

Tin, ảnh: QUANG THỌ