Lập quy hoạch tốt để phát triển

Thứ Hai, 29-03-2021, 02:26

Từ nay đến năm 2030, việc lập quy hoạch của các địa phương được tiếp cận theo phương pháp mới quy định tại Luật Quy hoạch với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm bảo đảm tính thống nhất trong cả nước. Bắc Giang và Hà Tĩnh là hai tỉnh đầu tiên được lập và thẩm định quy hoạch theo phương pháp này.

Trong giai đoạn mới 2021 - 2030, tỉnh Hà Tĩnh xác định ưu tiên phát triển bốn lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Bao gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng; nông, lâm nghiệp và thủy sản; thương mại - dịch vụ và du lịch; logistics. Mục tiêu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người cao hơn các tỉnh Bắc Trung Bộ và năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Nằm trong tốp 10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất cả nước nhưng giai đoạn trước đây, tăng trưởng của địa phương này thực chất chưa xuất phát từ nội lực của tỉnh mà một phần do nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào xây dựng dự án gang thép Formosa và nguồn đầu tư của Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng. Ðể bớt phụ thuộc vào nhà máy Formosa, trong quy hoạch phát triển giai đoạn mới, Hà Tĩnh dựa vào những tiềm năng sẵn có, xác định lại các ngành kinh tế để chọn ra mũi nhọn, không phát triển dàn hàng ngang. Trong đó, đẩy mạnh phát triển những ngành có lợi thế như du lịch, logistics…

Ðối với tỉnh Bắc Giang, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến mục tiêu đạt mức tăng trưởng cao với nhiều sự đổi mới đầy khát vọng. Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế của Bắc Giang đã chuyển mạnh sang công nghiệp, trở thành điểm sáng thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Ðáng lưu ý, tăng trưởng GRDP năm 2020 của Bắc Giang vẫn đạt 13% trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid-19. Với những kết quả ấn tượng, toàn diện, vượt bậc trên các lĩnh vực trong những năm qua, nhất là giai đoạn gần đây, tỉnh Bắc Giang vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển cho thời gian tới. Quan điểm, định hướng của Bắc Giang trong giai đoạn tới là phát triển nhanh, bền vững, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là công nghiệp - đô thị - dịch vụ, phấn đấu đến năm 2030, Bắc Giang là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhìn từ trường hợp của hai tỉnh Hà Tĩnh và Bắc Giang, có thể thấy để đóng góp vào sự tăng trưởng chung của đất nước, mỗi địa phương cần làm tốt công tác lập quy hoạch. Trong đó, đánh giá cụ thể hơn nữa những nguyên nhân, bất cập và hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, xác định lại bối cảnh mới, tiềm năng, lợi thế và cơ hội mới để lựa chọn các ngành mũi nhọn và xây dựng các ngành hỗ trợ. Từ đó sẽ phân tích để lựa chọn kịch bản phát triển cũng như phương án tăng trưởng bảo đảm tính thực tiễn và khoa học, phù hợp điều kiện cân đối và khai thác các nguồn lực trên địa bàn.

BÍCH NGÂN