Giúp nông dân phát triển kinh tế trang trại

Thứ Bảy, 15/02/2020, 05:24:13

Theo thống kê đến nay, tỉnh Nghệ An có 917 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT.

Doanh thu bình quân của trang trại đạt hơn 200 triệu đồng/ha đất, cao gấp gần ba lần so với sản xuất nông hộ. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế trang trại vẫn còn nhiều hạn chế, như: nhiều chủ trang trại chưa tiếp cận được vốn vay; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất còn ít; sản xuất chưa thật sự bền vững; liên kết sản xuất, kinh doanh giữa trang trại và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm còn ở mức thấp; phần lớn các trang trại thiếu kết nối với thị trường… Cụ thể như các trang trại trồng cam tại huyện Con Cuông luôn trăn trở việc liên kết trong sản xuất theo tiêu chuẩn và đầu ra cho sản phẩm. Thời gian gần đây, khi chỉ dẫn địa lý, dán tem nhãn, truy xuất nguồn gốc… trở thành một trong những đòi hỏi cần thiết cho việc tiêu thụ, người dân rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và các cơ quan chức năng. Hiện nay, các trang trại vẫn trồng cam theo phương thức truyền thống và chưa có truy xuất nguồn gốc.

Trước mắt, địa phương nên hướng dẫn cho người trồng cam chọn giống có chất lượng, uy tín, đồng thời tập huấn cho họ nắm bắt khoa học kỹ thuật chăm bón thuốc, phân cho phù hợp và thống nhất, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm, dẫn đến sản phẩm không đồng đều. Hay phần lớn trang trại chăn nuôi gà an toàn sinh học ở huyện Tân Kỳ đang phải tự liên hệ với các đầu mối, chưa có thị trường ổn định. Do đó, các chủ trang trại mong muốn có sự tham gia liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để có quy trình sản xuất thống nhất, hợp đồng cung ứng sản phẩm ổn định. Bên cạnh đó, chính quyền cũng cần hỗ trợ các trang trại tham gia tập huấn về những ảnh hưởng trực tiếp của quá trình hội nhập quốc tế đến sản xuất, kinh doanh để các chủ trang trại nắm rõ hơn quy trình sản xuất an toàn, hoàn thiện sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường.

PHƯƠNG HÀ