Hợp tác thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế - xã hội

Thứ Bảy, 18/05/2019, 03:14:41

Sau hai ngày làm việc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngày 17-5, Hội nghị ASEM về “Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu” đã bế mạc. Hội nghị đã thông qua Báo cáo trình Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 14, diễn ra tại Tây Ban Nha tháng 12 tới và Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 13 tại Cam-pu-chia năm 2020.

Hội nghị thống nhất nhiều giải pháp tăng cường phối hợp hành động trong ASEM. Nổi bật là thúc đẩy đóng góp của ASEM cho nỗ lực toàn cầu triển khai Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc năm 2030 vì sự phát triển bền vững, Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu; gắn kết các sáng kiến, dự án và các Nhóm hợp tác chuyên ngành ASEM về tăng cường quyền năng phụ nữ, giảm nghèo, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực…; thống nhất nhận thức và hành động để bảo đảm phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm trở thành mục tiêu cao nhất của tăng trưởng và động lực cho sự thịnh vượng; đặt người dân vào trung tâm của phát triển trong mọi sáng kiến và cơ chế hợp tác của ASEM; thúc đẩy các mối quan hệ đối tác, liên khu vực, tiểu vùng trong thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm...

★ Trong thời gian Hội nghị, đã diễn ra các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, giữa các bộ, ngành, viện nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác châu Á và châu Âu. Qua đó, giới thiệu về những thành tựu của chính phủ và các tỉnh, thành phố trong phát triển bao trùm và bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển, bất bình đẳng, hướng tới các mục tiêu bền vững.