Xăng RON95-III giảm gần 600 đồng/lít

Thứ Sáu, 17/05/2019, 21:40:53

NDĐT – Chiều 17-5, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết địnhchi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời giảm giá xăng RON95-III 592 đồng/lít và xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít; giá các loại dầu giảm từ 81 đồng/lít đến giảm 466 đồng/kg.

Xăng RON95-III giảm gần 600 đồng/lít

Cụ thể, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 với mức 100 đồng/lít; tiếp tục nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu như hiện hành (300 đồng/lít).

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu:

- Xăng E5RON92: 457 đồng/lít (kỳ trước chi 925 đồng/lít);
- Xăng RON95: 0 đồng/lít (kỳ trước chi 283 đồng/lít);

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng RON95-III: giảm 592 đồng/lít;
- Xăng E5RON92: giảm 200 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: giảm 81 đồng/lít;
- Dầu hỏa: giảm 203 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 466 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.488 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.599 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.614 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 16.422 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.536 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 17 tháng 5 năm 2019.

X.B