ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI

Đắk Lắk phát triển xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

Thứ Ba, 13-10-2020, 02:12
Thành phố Buôn Ma Thuột trên đường phát triển.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Sức ảnh hưởng đối với vùng đất Tây Nguyên ngày càng lớn, nhiều lĩnh vực có sức vươn ra tầm khu vực, quốc gia, quốc tế. Những thành quả đó tạo dấu ấn và động lực quan trọng để tỉnh Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới, bứt phá đi lên.

Dấu ấn qua một nhiệm kỳ sôi động

Trong 5 năm qua, vượt lên những khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với nhiều kết quả nổi bật. 

Trong tổng số 16 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra có 14 chỉ tiêu đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,75%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,52 lần so với năm 2015. Hiện nay lĩnh vực nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế và đang được cơ cấu lại theo hướng chất lượng cao, đổi mới tổ chức sản xuất, liên kết, hợp tác sản xuất theo hướng an toàn, có chứng nhận. Lĩnh vực năng lượng tái tạo phát triển nhanh đã hình thành và phát triển các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn như cụm dự án nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện ở huyện Ea Súp, tổng mức đầu tư hơn 50 nghìn tỷ đồng. Đây là một trong những dự án điện mặt trời có công suất lớn nhất khu vực Đông - Nam Á và lớn thứ hai thế giới. Thương mại - dịch vụ phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, thu hẹp khoảng cách giữa khu vực thành thị và nông thôn. 

Công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng, cùng với cơ chế chính sách thông thoáng thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh có 10.374 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 1,93 lần về số lượng và 4,08 lần về quy mô vốn/doanh nghiệp so với năm 2015. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 19%/năm, tổng thu cân đối 5 năm đạt 30.679 tỷ đồng, cao hơn giai đoạn trước 0,5%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 54,55 triệu đồng, gấp 1,67 lần năm 2015. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 24,42%/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã có 61/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác phát triển đô thị được quan tâm, đến nay trên địa bàn có thị xã Buôn Hồ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và TP Buôn Ma Thuột là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 25%. Hoạt động du lịch phát triển khá, phát huy được giá trị các lễ hội văn hóa, như lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột, lễ hội Cồng chiêng…, thu hút hơn 4,2 triệu lượt khách đến Đắk Lắk, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 9,3%, doanh thu đạt 4.231 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm, năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 4,99%. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng dịch vụ y tế được nâng cao. Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên với quy mô 1.000 giường bệnh đi vào hoạt động, góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh và trong khu vực. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, kết quả các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia được xếp vị trí cao trong khu vực các tỉnh duyên hải miền trung và Tây Nguyên. Công tác bảo đảm an ninh xã hội được chú trọng. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường.

Công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới và hiệu quả, trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị theo các Nghị quyết của Trung ương được thực hiện với quyết tâm cao. Đặc biệt, lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thực hiện việc đánh giá cán bộ thông qua việc báo cáo chương trình hành động và cam kết thực thi trước khi làm quy trình giới thiệu ứng cử, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cụ thể là chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn; tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công thương… Cách làm mới trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ góp phần chống chạy chức, chạy quyền, được dư luận quan tâm, đánh giá cao. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường. Công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể được phát huy, chất lượng giám sát, phản biện xã hội được nâng cao; phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. “Cuộc vận động hiến kế xây dựng Đắk Lắk văn minh giàu đẹp” lần đầu tiên được tổ chức trong năm 2020 đã tạo niềm tin mới trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân về sự cầu thị lắng nghe của lãnh đạo tỉnh cho phát triển nhanh, bền vững tỉnh Đắk Lắk.

Những năm gần đây, các trường đại học, phân hiệu học viện, phân hiệu đại học, viện nghiên cứu, các ngân hàng, bệnh viện, trung tâm thể dục thể thao… được xây dựng tại tỉnh ngày càng nhiều. Bộ Chính trị đã có Kết luận số 67-KL/TW về xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột, tạo tiền đề để TP Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung bước vào giai đoạn phát triển mới, bứt phá đi lên mạnh mẽ, hướng đến là trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, thể dục thể thao của vùng Tây Nguyên.

Xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh Đắk Lắk đứng trước nhiều cơ hội lớn phát triển bứt phá đi lên mạnh mẽ. Vì vậy, để xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy và tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh cải cách, không ngừng nâng cao hiệu quả nền hành chính công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; ứng dụng khoa học - công nghệ, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025.

Trên cơ sở các mục tiêu chủ yếu và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sẽ được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ cụ thể hóa trong chương trình công tác toàn khóa. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thống nhất, có quyết tâm chính trị cao, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt, huy động tối đa mọi nguồn lực ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm cần tập trung thực hiện thắng lợi các giải pháp có tính đột phá sau: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, thực hiện đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ theo hướng dân chủ, công khai, bình đẳng, có cạnh tranh. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ và trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về kinh tế, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững; ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và chăn nuôi đại gia súc theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu. Khuyến khích, tạo điều kiện để tích tụ, tập trung ruộng đất, hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất lớn các loại nông sản chủ lực, có ưu thế, như: Cà-phê, cao-su, mắc-ca, tiêu, cây dược liệu, lúa, ngô… nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trong sản xuất nông nghiệp. 

Tập trung, ưu tiên phát triển du lịch, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; khuyến khích, hỗ trợ tối đa để hình thành các khu du lịch lớn như: sân golf hồ Ea Kao TP Buôn Ma Thuột; khu du lịch Yok Đôn; khu du lịch Rừng quốc gia Cư Yang Sin... gắn với đầu tư, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, các danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp chế biến các loại sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của Đắk Lắk, Tây Nguyên như cây công nghiệp, cây ăn quả; đặc biệt chú trọng phát triển năng lượng tái tạo như: Điện năng lượng mặt trời, điện gió, điện sinh khối tại các địa bàn có tiềm năng. Phát triển cảng cạn, kết nối cảng cạn với phát triển khu, cụm công nghiệp, cửa khẩu, phục vụ cho hàng hóa xuất, nhập khẩu của tỉnh, phát triển dịch vụ logistics. Quan tâm đầu tư nâng cấp kho, bãi hàng đủ tiêu chuẩn để cung cấp dịch vụ dùng chung cho tất cả các doanh nghiệp vận tải hàng hóa và khách hàng; nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế, giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông tại tỉnh và khu vực Tây Nguyên.

Tập trung phát triển khoa học - công nghệ gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Quan tâm đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là tháo gỡ “điểm nghẽn” về giao thông cả đường bộ, đường sắt và đường hàng không đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông thông suốt giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền trung, TP Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ, các tỉnh Nam Lào, các tỉnh của Cam-pu-chia. Huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột theo Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị để TP Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung bước vào giai đoạn phát triển mới, bứt phá đi lên mạnh mẽ.

Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển. Tích cực đề xuất, tạo điều kiện để nâng cấp, phát triển Trường đại học Tây Nguyên đạt chuẩn khu vực. Nghiên cứu, đề xuất, triển khai thành lập các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành, đa ngành. Đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, bền vững, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” sẽ nêu cao truyền thống cách mạng của quê hương, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.   

TS BÙI VĂN CƯỜNG

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk