Thị trường phái sinh tăng trưởng tốt và ổn định

Thứ Bảy, 19/01/2019, 08:42:30
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh: HNX)

NDĐT - Tổng Khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt hơn 21.600 hợp đồng tính đến 31-12-2018, tăng 2,7 lần. Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh trong năm 2018 đạt hơn 19,6 triệu hợp đồng, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 78.700 hợp đồng/phiên (tăng hơn 7 lần).

Trên thị trường luôn duy trì bốn mã sản phẩm theo thông lệ quốc tế. Trong mỗi tháng đều có một mã sản phẩm đáo hạn vào ngày thứ Năm thứ ba của tháng và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế vào ngày giao dịch tiếp theo.

(Đồ họa: KHÁNH GIANG; Nguồn: HNX)

Trong 12 tháng của năm 2018, chỉ có tháng 8 và tháng 9 khối lượng hợp đồng giao dịch giảm, các tháng còn lại khối lượng giao dịch trên thị trường đều tăng, trong đó tháng 7 có khối lượng giao dịch lớn nhất đạt 2,8 triệu hợp đồng.

(Đồ họa: KHÁNH GIANG; Nguồn: HNX)

Tính đến ngày 31-12-2018, tổng khối lượng hợp đồng mở (OI) toàn thị trường đạt 21.653 hợp đồng, tăng gấp gần 2,7 lần so với thời điểm cuối năm 2017.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh liên tục được mở. Tính đến ngày 31-12-2018, đã có 57.677 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, tăng gấp 3,4 lần so với cuối năm 2017. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 0,18% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Hạ tầng công nghệ phục vụ thị trường, bao gồm hệ thống giao dịch, hệ thống thanh toán thị trường, hệ thống công bố thông tin, vận hành thông suốt, ổn định và an toàn. Hoạt động giao dịch và trao đổi dữ liệu trên hệ thống giữa Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) với các thành viên thị trường thực hiện ổn định, chính xác, thông tin thị trường hiển thị đầy đủ trên website của HNX đảm bảo chính xác, kịp thời.

Hiện có 13 công ty chứng khoán là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trên HNX.

KHÁNH GIANG

Chia sẻ