Giải pháp cho nông nghiệp sạch & nông nghiệp hữu cơ

Thứ Bảy, 10-02-2018, 08:23

Xây dựng một nền nông nghiệp sạch (NNS), nông nghiệp hữu cơ (NNHC) là duy trì sự phát triển bền vững, tăng cường “sức khỏe” cho đất đai, cho vật nuôi, cây trồng và con người như một thể liên kết không tách rời, giữ gìn môi trường trong lành, giúp cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ cộng đồng. Đây cũng là một giải pháp cho việc đối phó với biến đổi khí hậu và theo nguyên lý được quy định trong tiêu chuẩn của Liên đoàn quốc tế các phong trào canh tác NNHC (IFOAM).

Bài toán cân bằng cung - cầu hàng hóa nông sản và thực phẩm từ lượng sang chất, bảo đảm an ninh lương thực, tăng cường xuất khẩu đặt ra cho ngành nông nghiệp Việt Nam những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần xác định lại động lực chính thúc đẩy phát triển là tăng năng suất, chất lượng của sản phẩm và khả năng cạnh tranh của các ngành hàng nông nghiệp, vượt qua những rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe của các thị trường, nâng cao chất lượng chuỗi giá trị, chú trọng xây dựng thương hiệu với các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu ngày càng cao về các sản phẩm NNS trên thế giới. Những mục tiêu và nhiệm vụ nêu trên đòi hỏi nông nghiệp nước ta phải xây dựng và phát triển NNS, NNHC trên phạm vi toàn quốc, tránh sử dụng phân bón vô cơ và các loại hóa chất làm thoái hóa đất, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng.

Để thực hiện NNS và NNHC, khoa học và công nghệ giữ vai trò quyết định. Khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang được thực hiện ở các nước phát triển trên thế giới thì ngành nông nghiệp Việt Nam cũng cần áp dụng nhanh chóng các công nghệ mới.

Trước hết, cần áp dụng các tiến bộ về công nghệ thông tin trong việc quản lý của toàn bộ quá trình sản xuất ở tất cả các khâu: tạo giống - nuôi trồng - thu hoạch - chế biến - vận chuyển - cung cấp cho thị trường. Trong việc tạo và chọn các loại giống mới, năng suất cao, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu cần nhanh chóng áp dụng những tri thức công nghệ sinh học tiên tiến; thực hiện ứng dụng công nghệ vi sinh trong các lĩnh vực nông nghiệp, từ công tác cải tạo đất, vệ sinh môi trường đến thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ vi sinh... Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để giảm giá thành vật tư, nguyên liệu cho các sản phẩm NNS như phân bón vi sinh, thuốc trừ sâu vi sinh với giá bán tương đương và thấp hơn so với phân bón vô cơ hay thuốc trừ sâu hóa học, từ đó khuyến khích người nông dân sử dụng, thay đổi tập quán canh tác, thay phân vô cơ bằng phân bón hữu cơ vi sinh...

Từ các giải pháp nêu trên, cần lựa chọn các mô hình liên kết bền vững giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp (DN) và nông dân để tạo ra những thương hiệu Việt Nam mang tính toàn cầu. Xác định, lựa chọn các mô hình điển hình cho từng lĩnh vực trong nông nghiệp để áp dụng trên diện rộng và giao cho các hiệp hội nghề nghiệp của các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi cụ thể. Trong đó, mối liên hệ hữu cơ giữa nhà khoa học, người nông dân, DN phải dựa trên cơ sở tỷ lệ lợi ích trên sản phẩm cuối cùng; đồng thời tạo được mối liên kết về lợi ích để cùng nhau xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và giá trị của từng loại sản phẩm. Khâu tiếp theo là tạo thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm NNS, NNHC của Việt Nam. Đây là nhiệm vụ sống còn cần sự vào cuộc bài bản, cụ thể của các bộ: Nông nghiệp, Công thương, Ngoại giao trong phối hợp thúc đẩy, định hướng phát triển thị trường đầu ra cho nông dân và DN. Việc xúc tiến thương mại trên phạm vi toàn cầu phải làm thường xuyên và phải là công việc và trách nhiệm của các bộ, ngành chứ không chỉ là công việc của DN và người nông dân bởi sự hạn chế trong tài chính và nhân lực.

Để xây dựng một thị trường NNS bền vững còn cần sự vào cuộc, xây dựng cơ chế trong lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp, trong đó, Chính phủ nên có cơ chế khuyến khích các công ty bảo hiểm để đưa ra gói sản phẩm bảo hiểm cho từng lĩnh vực nông nghiệp cần trú trọng phát triển. Chỉ khi có bảo hiểm thì ngân hàng, doanh nghiệp mới mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực NNS giá trị cao vì đây là một lĩnh vực nhiều mạo hiểm, rủi ro...

Tiến sĩ PHẠM XUÂN ĐẠI Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh