UNESCO phát động “Tìm kiếm Ý tưởng sáng tạo vì một Đại dương không nhựa”
16:31 14/07/2020

Mong muốn thúc đẩy vai trò của thanh niên trong kiến tạo những thay đổi quan trọng cho tương lai phát triển bền vững của Việt Nam, Tổ chức UNESCO cùng với Ủy ban quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An phát động Chương trình “Tìm kiếm Ý tưởng sáng tạo vì một Đại dương không Nhựa”, vào chiều 14-7.

Nâng cao khả năng ứng phó sự cố an ninh mạng
15:40 13/07/2020

Chương trình Diễn tập An ninh mạng lần thứ 7 - WhiteHat Drill 07, với chủ đề “Giám sát và ứng phó sự cố an ninh mạng sử dụng Trung tâm điều hành SOC”  vừa kết thúc sau ba ngày diễn ra sôi nổi.

Chuyển đổi sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu
02:18 12/07/2020

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và người dân các  tỉnh Nam Trung Bộ đã  triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi sản xuất nông nghiệp để thích ứng với biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt, bảo đảm sinh kế cho người dân bền vững.