74 công trình, giải pháp tiêu biểu được đưa vào Sách vàng sáng tạo

Thứ Tư, 10/07/2019, 02:20:19

Chiều 9-7, tại Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn "Sách vàng sáng tạo Việt Nam" tổ chức hội nghị tuyển chọn công trình, giải pháp khoa học - công nghệ công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019.

Sách vàng sáng tạo Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực khoa học và công nghệ; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trí tuệ của người Việt Nam... Từ đó vận động, khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, hưởng ứng mạnh mẽ hoạt động sáng tạo, đưa ra sáng kiến, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Tính đến ngày 30-6-2019, Hội đồng đã tiếp nhận được 137 công trình sáng tạo khoa học - công nghệ do 44 bộ, ngành, tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị.

Trong đó có 118 trong số 137 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ bảo đảm theo Quy định tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019. Trên cơ sở đó, Hội đồng thảo luận, bỏ phiếu kín và chọn ra 74 công trình, giải pháp tiêu biểu đưa vào cuốn sách này. Lễ công bố "Sách vàng sáng tạo Việt Nam" năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 27-8-2019.

CTV