Đẩy mạnh xử lý đơn sở hữu công nghiệp

Thứ Ba, 22/01/2019, 16:14:50

NDĐT - Năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tiếp nhận được 108.374 đơn sở hữu công nghiệp (SHCN), trong đó đã xử lý được 79.634 đơn các loại, cấp văn bằng bảo hộ cho 29.040 đối tượng SHCN. Đây là thông tin được ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng SHTT xác nhận tại tọa đàm công tác thông tin, truyền thông về SHTT, ngày 22-1.

Đẩy mạnh xử lý đơn sở hữu công nghiệp

Theo lãnh đạo Cục SHTT, hoạt động của Cục SHTT ngày càng gắn kết hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KH-CN, các bộ, ngành và địa phương thông qua sử dụng tài sản trí tuệ làm công cụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Lượng đơn xác lập quyền SHCN nhận được tăng cao (8,1%), trong đó đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích tăng lần lượt là 12,8% và 28,3% lượng đơn xác lập quyền SHCN được xử lý tăng 9,2%, trong đó kết quả xử lý sáng chế và giải pháp hữu ích tăng cao, lần lượt là 12,8% và 28,3%.

Đặc biệt, Cục đã tập trung xử lý các đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích của người Việt Nam. Công tác thông tin SHCN cũng được bảo đảm thông qua việc cung cấp thông tin qua Thư viện điện tử SHCN, Thư viện số về bằng sáng chế, Công báo SHCN để phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của xã hội.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tồn đọng đơn đăng ký SHCN, do năng lực xử lý có hạn trong khi lượng đơn tiếp nhận ngày càng gia tăng. Hoạt động ứng dụng CNTT chưa đáp ứng yêu cầu công việc của một cơ quan SHTT quốc gia; việc triển khai các nhiệm vụ CNTT chậm đã làm ảnh hưởng không nhỏ tiến độ và chất lượng công việc của Cục. Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật xuống cấp đáng kể qua thời gian dài khai thác, chưa đáp ứng nhu cầu công việc và điều kiện làm việc. Công tác hỗ trợ, tư vấn, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ chưa được quan tâm và triển khai đúng mức.

Theo ông Đinh Hữu Phí, trong năm 2019, Cục SHTT tiếp tục xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xử lý đơn SHCN, trong đó ưu tiên các đơn sáng chế, nhãn hiệu và đơn khiếu nại tồn sâu, cũng như đơn sáng chế của người nộp đơn Việt Nam để triển khai các chương trình, kế hoạch của Chính phủ và của Bộ KH-CN; thực hiện xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá thẩm định đơn SHCN; triển khai tốt và đầy đủ Dự án Phát triển hệ thống quản trị đơn SHCN điện tử (WIPO IPAS), cũng như các công việc liên quan, từng bước đưa vào vận hành; xây dựng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt cấp độ 4; nâng cao năng lực hạ tầng CNTT, đáp ứng công việc chuyên môn và quản lý của Cục; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng Mạng lưới các Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ (IP-Hub), Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 và Quy chế phối hợp giữa Bộ KH-CN, Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương về xây dựng và quản lý CDĐL ở Việt Nam; đăng ký thành công ba CDĐL của Việt Nam tại Nhật Bản; xây dựng Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và CDĐL cho các sản phẩm địa phương; Đẩy mạnh cung cấp thông tin SHCN phục vụ công tác nghiên cứu và triển khai; phát triển các dịch vụ thông tin SHCN đáp ứng nhu cầu xã hội; đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến, đối mới sáng tạo; tổ chức thành công Cuộc thi Sáng chế năm 2018 và Chương trình Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ ba.

KHÁNH BĂNG