Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 2019 là “năm tăng tốc, bứt phá” của khoa học và công nghệ

Thứ Hai, 21/01/2019, 13:05:59

NDĐT - Ngày 21-1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác ngành KH và CN năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 2019 là “năm tăng tốc, bứt phá” của khoa học và công nghệ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác ngành KH và CN năm 2019

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các Bộ, ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Lãnh đạo các Sở KH và CN; đại diện một số viện, trường, tổ chức KHCN và doanh nghiệp có nhiều thành tựu trong hoạt động KHCN.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị toàn ngành KH và CN thực hiện đúng phương châm của Chính phủ, năm 2019 là “năm tăng tốc, bứt phá”, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu đã đề ra trong các Nghị quyết số 01 và 02 ngày 1-1-2019 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị toàn ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây.

Một là, tăng cường ứng dụng tiến bộ KH và CN vào việc nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trong nước theo chuỗi giá trị. Đưa KH và CN vào phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào các mặt hàng chủ lực xuất khẩu. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản, nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đẩy nhanh phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng KH và CN, có tỷ trọng giá trị gia tăng cao; có lợi thế cạnh tranh để tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động xác định sản phẩm hàng hóa trọng điểm và quyết tâm phối hợp triển khai thông qua các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tạo ra sản phẩm có giá trị, mang thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Hai là, tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái; xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ. Tăng cường vai trò nghiên cứu của các trường đại học; khuyến khích thành lập các viện nghiên cứu tư nhân; đồng thời khuyến khích thành lập doanh nghiệp trong các viện nghiên cứu, trường đại học; tăng cường vai trò hỗ trợ của nhà nước trong việc đầu tư khu nghiên cứu sáng tạo; vườn ươm; nâng cấp và có cơ chế thuận lợi để khai thác, đẩy mạnh truyền thông KH và CN; thúc đẩy hình thành nhiêu quỹ đầu tư mạo hiểm đổi mới sáng tạo.

Ba là, Bộ KH và CN tổ chức hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu, chỉ số Cạnh tranh toàn cầu và chỉ số về mức độ sẵn sàng cho sản xuất 4.0. Các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, thực hiện các giải pháp nâng để cao thực chất chất lượng các chỉ số, nhóm chỉ số thành phần làm căn cứ để nâng mức xếp hạng của các chỉ số theo tinh thần Chính phủ đã chỉ đạo tại Nghị quyết 02 năm 2019.

Bốn là, chủ trì tổ chức triển khai mạnh mẽ, toàn diện Đề án Hệ tri thức Việt số hóa; Chương trình KH và CN trọng điểm quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và các đề án, chương trình trọng điểm; rà soát, chuẩn bị phương pháp đánh giá hiệu quả của các chương trình, nhiệm vụ, đề án KH và CN các cấp giai đoạn 2016-2020, chuẩn bị căn cứ hình thành hệ thống chương trình KH và CN để triển khai trong kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Năm là, tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động KH và CN. Triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH và CN trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Thực hiện cơ chế, chính sách tôn vinh, trọng dụng nhà khoa học tài năng.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác ngành KH và CN năm 2019.

“Chúng ta xác định rõ năm 2019 là “năm tăng tốc, bứt phá” trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Phương châm hành động của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá". Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phấn đấu xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Năm 2019 cũng là năm kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là năm toàn ngành KH và CN phát động thi đua bằng những hành động quyết liệt, cụ thể để khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế - xã hội của ngành”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ban, ngành, các địa phương ủng hộ và chung tay hợp tác chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, với các Sở Khoa học và Công nghệ để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển KH và CN phục vụ nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đề nghị Bộ KH và CN triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng 60 năm thành lập; trình Chính phủ, Chủ tịch Nước tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Bộ, ngành KH và CN.

Theo báo cáo tổng kết, năm 2018, Bộ KH và CN đã hoàn thành việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 10/10 đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018 (đạt 100%). Hoàn thành 241/270 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đang tiếp tục thực hiện 29/270 nhiệm vụ (đều trong hạn xử lý).

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017 của Bộ KH và CN nằm trong 12 Bộ thuộc nhóm thứ nhất - nhóm có Chỉ số cải cách hành chính trên 80%. Bộ KH và CN đứng thứ hai trong 19 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử năm 2017.

Với vai trò được Chính phủ giao là đầu mối cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), Bộ KH và CN đã xây dựng và gửi Sổ tay hướng dẫn về chỉ số GII năm 2018cho các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện. Chỉ số GII năm 2018 của Việt Nam tiếp tục tăng, đứng thứ 45 trong số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ, là thứ hạng cao nhất mà nước ta đạt được từ trước tới nay.

Bộ KH và CN đã thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sự phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia do Thủ tướng Chính phủ giao. Đến nay, cả nước có hàng nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp, gần 70 khu không gian làm việc chung, 50 cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh, hình thành thêm một số quỹ đầu tư mạo hiểm như: Quỹ đầu tư mạo hiểm của Tập đoàn Vingroup, Startup Viet Partner... Chất lượng và số lượng thương vụ đầu tư có xu hướng tăng mạnh trong năm 2018 với tổng số vốn đầu tư là 889 triệu USD, tăng gấp ba lần so với năm 2017 (291 triệu USD) .

THẢO LÊ