10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2018

Thứ Sáu, 04/01/2019, 02:36:49

Chiều 3-1, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) công bố 10 sự kiện ngành TN và MT năm 2018. Mười sự kiện được lựa chọn trong nhiều lĩnh vực từ chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật; hoạt động liên quan quốc tế; các nghiên cứu, hoạt động ở địa phương...

Trong đó, các sự kiện liên quan chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật điển hình như: Nghị quyết số 36-NQ/TW Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đề ra năm chủ trương lớn về phát triển kinh tế biển và ven biển; ba khâu đột phá; bảy nhóm giải pháp chủ yếu.

Ngoài ra, lần đầu, hoạt động chuyên ngành lĩnh vực đo đạc và bản đồ của nước ta được chuẩn hóa khi Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Đo đạc và Bản đồ. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Đáng chú ý, tại phiên họp lần thứ 204 Hội đồng chấp hành UNESCO tại Pa-ri, Cộng hòa Pháp đã công nhận Công viên địa chất non nước Cao Bằng là Công viên Địa chất toàn cầu. Đây là Công viên Địa chất toàn cầu thứ hai của Việt Nam được công nhận (sau Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) và là Công viên Địa chất toàn cầu thứ tám khu vực Đông - Nam Á. Năm 2018, vấn đề nghiên cứu, hoạt động thực tiễn cũng có những sự kiện đáng ghi nhận.

Trong đó, đầu năm 2018, ngành TN và MT đã tìm ra nước ngọt và khoan thành công hai lỗ khoan (BLV1 và BLV2) tại huyện đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) với độ sâu 80 m, đạt lưu lượng tổng cộng là 75 m3/ngày. Việc phát hiện nguồn nước góp phần quan trọng trong việc mở ra hướng giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt cho nhân dân các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo của nước ta cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội.

PV