Khoa học và công nghệ đã thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

Thứ Tư, 17/07/2019, 06:41:42

NDĐT - Ngày 16-7, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá 15 năm hoạt động KH và CN thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01-7-2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Khoa học và công nghệ đã thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội (Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc); Đại học Thái Nguyên; các đơn vị thuộc Bộ; Sở KH và CN 14 tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ và hai huyện phía tây của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho biết, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, hoạt động KH và CN đã có nhiều tác động tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng. KH và CN thật sự đã trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản đặc trưng của vùng. Nhiều tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ, nhất là trong nông nghiệp được triển khai, ứng dụng, mang lại hiệu quả và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của người dân trong vùng.

Các đề án, chương trình KH và CN cấp quốc gia; các chương trình KH và CN cấp địa phương; các hoạt động xúc tiến thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao KH và CN vào sản xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng được thực hiện trong nhiều lĩnh vực. Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như: Đề án “Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các ngành công nghiệp khai khoáng, bảo quản, chế biến nông lâm sản”, giai đoạn 2010 - 2015 đã thực hiện 69 nhiệm vụ, trong đó, thiết kế chế tạo, thử nghiệm thành công nhiều công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất cho nhiều doanh nghiệp. Đề án “Ứng dụng khoa học - công nghệ trong phát triển các cây con đặc sản, các sản phẩm chủ yếu”, đã thực hiện 43 nhiệm vụ, phục tráng được trên 10 giống lúa đặc sản tại địa phương, các giống bản địa có chất lượng cao và phát triển thành sản xuất hàng đặc sản và đang mở rộng để xây dựng thương hiệu và phục vụ xuất khẩu. “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH và CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số”, giai đoạn từ năm 2004 đến nay đã tổ chức thực hiện 856 dự án tại 62 tỉnh, thành phố, đã lựa chọn được những công nghệ tiên tiến, phù hợp...

Các sản phẩm của Chương trình "KH và CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" tiếp tục được đẩy mạnh chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học cho các doanh nghiệp để tiến hành thương mại hóa sản phẩm. Đặc biệt về hợp chất mới nhóm terpenoid từ cây đan sâm có tác dụng chống huyết khối, tăng cường tuần hoàn não. Đây là lần đầu tiên hợp chất này được phân lập và xác định cấu trúc trên thế giới, là cơ sở quan trọng cho việc phát triển các thuốc...

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, nêu rõ những khó khăn, hạn chế qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, từ đó đề xuất những nội dung quan trọng về quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn để đẩy mạnh hoạt động KH và CN vùng. Các đại biểu cho rằng, cần có cơ chế chính sách liên vùng để tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa lớn; có định hướng, giải pháp cụ thể trong phát triển thương hiệu vùng; đặc biệt nâng cao vai trò cấp ủy và chính quyền về phát triển KH và CN, nâng cao hơn nữa vai trò của truyền thông KH và CN...

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thay mặt cơ quan thường trực Đề án khẳng định, Nghị quyết 37 và Kết luận 26 đã thật sự đi vào cuộc sống, có sự đóng góp quan trọng của hoạt động KH và CN. Đồng thời đề nghị thúc đẩy sự phát triển của vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển của vùng so với các vùng khác. Để làm được điều đó cần phải đánh giá đúng vai trò của KH và CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, anh ninh của vùng; đưa ra được các mục tiêu cụ thể, gắn với các mục tiêu chung về phát triển KH và CN; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và ứng dụng KH và CN; tăng cường liên kết bốn nhà và vai trò của đại học vùng, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu.

HÀ LINH