Công trình Vùng đất Nam Bộ được trao giải Trần Văn Giàu

Thứ Sáu, 23-10-2020, 15:24
Bộ sách Vùng đất Nam Bộ.

Ngày 23-10, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu đã tổ chức Lễ trao thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 10 năm 2020 cho công trình Vùng đất Nam Bộ (NXB Chính trị quốc gia sự thật).

Theo Ban tổ chức, sau vòng sơ khảo, có một tác phẩm vào chung khảo là công trình Vùng đất Nam Bộ gồm 10 tập: Tập 1 - Điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái do Tiến sĩ Trương Thị Kim Chuyên chủ biên; Tập 2 - Từ cội nguồn đến thế kỷ VII do GS.TSKH Vũ Minh Giang chủ biên; Tập 3 - Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI do GS.TS Nguyễn Văn Kim chủ biên; Tập 4 - Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX do GS.TS Nguyễn Quang Ngọc chủ biên; Tập 5 - Từ năm 1859 đến 1945 do PGS.TS Đoàn Minh Huấn và PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà đồng chủ biên; Tập 6 - Từ năm 1945 đến 2010 do PGS.TS Trần Đức Cường chủ biên; Tập 7 -  Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa do GS.TS Ngô Văn Lệ chủ biên; Tập 8 - Thiết chế quản lý xã hội do PGS.TS Vũ Văn Quân chủ biên; Tập 9 - Tộc người và quan hệ tộc người do TS Võ Công Nguyện chủ biên; Tập 10 - Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới do PGS.TS Võ Văn Sen chủ biên.

Công trình Vùng đất Nam Bộ được trao giải Trần Văn Giàu -0
 Nhóm tác giả thực hiện công trình nhận giải.

Trong cuộc họp chung khảo, toàn thể thành viên ủy ban giải thưởng nhất trí cao đánh giá công trình “Vùng đất Nam Bộ” phần nội dung gồm 10 tập nêu trên thuộc thể loại lịch sử, là công trình có hàm lượng khoa học cao, kết tinh những thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học do cố GS.NGND Phan Huy Lê làm chủ nhiệm và trực tiếp tham gia Đề án khoa học xã hội cấp Nhà nước “Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển” thực hiện từ năm 2008 đến 2010.

Với sự đóng góp của hơn 100 nhà khoa học từ nhiều viện nghiên cứu, các trường đại học uy tín trên cả nước, bộ sách “Vùng đất Nam Bộ” có giá trị rất lớn khi hệ thống tương đối đầy đủ về quá trình hình thành, phát triển vùng đất Nam Bộ trên tất cả các lĩnh vực (địa lý, khảo cổ học, dân tộc học, xã hội học, kinh tế học…); bổ khuyết được những thiếu sót trước đây, đặc biệt là các nghiên cứu về nguồn gốc xa xưa từ khi con người xuất hiện trên vùng đất phương nam.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, bộ sách không chỉ có ý nghĩa khoa học sâu sắc mà còn ý nghĩa chính trị thực tiễn, góp phần  khẳng định chủ quyền pháp lý lịch sử của vùng đất Nam Bộ trên bản đồ quốc gia Việt Nam thống nhất từ thế kỷ XVII đến nay, qua đó góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức đấu tranh bảo vệ và xây dựng phát triển vùng đất mới giàu đẹp.

MẠNH HẢO