Virus SARS-CoV-2 qua ống kính hiển vi

Thứ Tư, 08-04-2020, 18:19
Ảnh vi điện tử của một tế bào apoptotic (màu xanh) bị nhiễm các hạt virus SARS-COV-2 (màu đỏ), được phân lập từ mẫu bệnh nhân. Ảnh: REUTERS/NIAID-IRF.

NDĐT - Các nhà khoa học tại Cơ sở nghiên cứu tích hợp NIAID (IRF) ở Fort Detrick, Maryland, Mỹ đã công bố những bức ảnh mới về virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19.

Ảnh vi điện tử của tế bào VERO E6 (màu xanh) bị nhiễm nặng các hạt virus SARS-CoV-2 (màu cam), được phân lập từ mẫu bệnh nhân. Ảnh: REUTERS/NIAID-IRF.

Ảnh vi điện tử của một tế bào apoptotic (màu xanh) bị nhiễm các hạt virus SARS-CoV-2 (màu đỏ). Ảnh: REUTERS/NIAID-IRF.

SARS-CoV-2 (vật thể màu xanh tròn), loại virus gây Covid-19, nổi lên từ bề mặt của các tế bào được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được phân lập từ một bệnh nhân bị nhiễm. Ảnh: REUTERS/NIAID-IRF.

Ảnh vi điện tử của các hạt virus SARS-CoV-2. Ảnh: REUTERS/NIAID-IRF.

Ảnh vi điện tử của một tế bào apoptotic (màu nâu xanh) bị nhiễm nặng các hạt virus SARS-CoV-2 (màu hồng), được phân lập từ mẫu bệnh nhân. Ảnh: REUTERS/NIAID-IRF.

SARS-CoV-2 (màu vàng), virus gây Covid-19 - được phân lập từ một bệnh nhân ở Mỹ nổi lên từ bề mặt của tế bào (màu xanh/hồng) được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Ảnh: REUTERS/NIAID-IRF.

Virus SARS-CoV-2 được phân lập từ một bệnh nhân. Ảnh: REUTERS/NIAID-IRF.

Hình ảnh của một tế bào apoptotic (màu xanh lá cây) bị nhiễm nặng các hạt virus SARS-CoV-2 (màu tím), được phân lập từ mẫu bệnh nhân. Ảnh: REUTERS/NIAID-IRF.

ANH NGỌC